Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Začátek doby konce
Co je v Bibli míněno “časem konce”?

Žijeme v tom, co Starý Zákon nazývá “časem konce,” (B21: poslední čas) tedy obdobím těsně před druhým příchodem Krista. Tuto frázi používá Daniel ve svých kapitolách 8-12 celkem pětkrát. Říká nám, že to období nastane v přesně Bohem určenou dobu. Tento čas nastal, jak zjistíme, v roce 1798.

I z těch, kdo rozumějí, budou klesat, aby byli mezi nimi tříbeni a čištěni i běleni až do času konce, neboť nastane teprve určenou dobou.Daniel 11:35

Jak poznáme, že období času konce již nastalo?

Daniel 7:25 nám říká o období vlády papežství, které trvalo 1260 let, jak můžeme vidět v tabulce.

Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.Daniel 7:25
Tabulka: období papežské vlády
Daniel 7:25...a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.
Daniel 12:7...a přisáhl při Věčně živém, že k určené době, dobám a polovině...
Zjevení 12:6A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
Zjevení 12:14...aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času.
Zjevení 13:5...a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce.
1260 prorockých dní
42 prorockých měsíců
čas (1 židovský rok) = 360 dní = 12 měsíců
časy (2 roky) = 720 dní = 24 měsíců
půl času = 180 dní = 6 měsíců

Daniel 12:6-7 používá stejné časové údobí k tomu, aby vysvětlil, kdy nastane čas konce. Dovršením období 1260 let papežské nadvlády v roce 1798, čas konce započal.

Během doby papežské nadvlády byla pravda o Kristu a Jeho evangeliu pošlapávána “slovy”, která byla pronášena “proti Nejvyššímu”. Nicméně, Daniel 12:4 nám říká, že dalším znakem začátku doby konce je i obnovení pravd:

Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží. Daniel 12:4

Daniel obdržel také vidění, v němž mu bylo řečeno, že po 2300 večerech a jitrech (dnech) bude očištěna svatyně. Daniel tomu vidění nedokázal porozumět a ani plně neporozuměl tomu, co se má stát během doby konce. To proto, že proroctví mělo být zapečetěno až do doby konce, jak jsme právě četli v Danieli 12:4.

V hebrejštině je u slova “poznání” určitý člen, který naznačuje, že poznání knihy Daniel se v čase konce rozmnoží. Jestliže doba konce již nastala, pak už se poznání rozmnožilo a Danielovo proroctví muselo již být rozpečetěno. Došlo k tomu?

Poznání se rozmnoží

Pochopení vždy vychází z poslušnosti Božího zákona (Žalm 119:100.104) a Božího svědectví – Jeho Slova, vyřčeného proroky všech dob (Žalm 119:125.130.144). Jestli má být pravda obnovena, pak je podstatné, aby byl pochopen Biblický koncept pravdy.

V Písmu jsou uvedeny tři definice pravdy:

Ježíš mu řekl: “Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”Jan 14:6
Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.Jan 17:7
Ty jsi blízko, Hospodine; všechny tvé příkazy jsou pravda.Žalm 119:151

Obnovit pravdu znamená splnit všechny tyto prvky. Pravda je Kristo-centrická, založená na Božím Slově a zahrnuje v sobě poslušnost Božího zákona.

Podle knihy Daniel přinese doba konce rozmnožení poznání a odhalení Danielova zapečetěného proroctví. Historie nám potvrzuje, že se obnovil zájem o Písmo doprovázený misionářskou horlivostí, a to okolo roku 1798 – počátku doby konce:

  • V roce 1795 byla zorganizována Londýnská misionářská společnost, kterou o rok později následovala New Yorská misionářská společnost.
  • Velké světové biblické společnosti byly taktéž založeny v období mezi lety 1798 a 1844, kdy končí proroctví o 2300 letech.
  • Ve spojitosti s obnovou zájmu bylo zformováno množství zdravotních společností. V roce 1807 William Metcalf dokonce založil vegetariánskou a abstinenční Společnost biblických křesťanů ve Filadelfii.
  • Mnoho z historických jmen a odkazů v Bibli – obzvlášť v knize Daniel – nebylo podloženo jinými zdroji až do konce 18. století. Na straně 10 díla Archeologie a Starý Zákon se dočteme: “Dá se říct, že moderní archeologie má svůj počátek v roce 1798, kdy byly vědeckému bádání Napoleonovy expedice otevřeny starožitnosti údolí Nilu.” V tomto období byly také dešifrovány starověké hieroglyfy, které se dokonale shodovaly s biblickými historickými zmínkami.
  • V roce 1769 byl patentován první parní stroj, a tím byla otevřena cesta pro parníky (1810-1817), a železnice (1825). Evangelium mělo být rozšířeno do “celého světa” a tímto dal Bůh prostředky k provedení tohoto úkolu.
  • V hudebním světě byly náměty velkých biblických událostí vskutku skvělým zdrojem inspirace, například pro Händelova “Mesiáše”, jenž se zaměřoval na Krále králů nebo pro Haydnovo “Stvoření”, které zkomponoval v roce 1844.

Rozpečetění Danielova proroctví

V tomto období obnoveného zájmu o Písmo začal baptista William Miller objevovat biblická proroctví. Zavrhoval běžně přijímané výklady Písma a znovu přinesl myšlenku, že jádrem biblických proroctví je návrat Krista a skutky Jeho následovníků.

Zatímco některé jeho myšlenky byly správné, Miller z nich nesprávně vyvodil, že Kristův druhý příchod nastane 22. října roku 1844. Kristus se, jak víme, v roce 1844 nevrátil. Ti, co Jeho příchod očekávali, byli hořce zklamáni a mnozí se od Millerova učení odvrátili.

Nicméně však několik málo věřících začalo studovat Slovo Boží do hloubky, aby porozuměli důvodům svého velkého zklamání. Právě tito věrní odhalili tajemné Danielovo proroctví o svatyni. Zjistili, že knihy Daniel a Zjevení obsahují mnoho klíčů k porozumění proroctví z osmé kapitoly knihy Daniel.

Přečtěte si celý příběh o Williamu Millerovi a Velkém zklamání z roku 1844.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »