Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Co je to trojandělské poselství?
Adventní věřící v 19. století vyložili tři poselství andělů ze Zjevení 14.

Zjevení 14. kapitola popisuje tři důležitá poselství pro tento svět. Janovo vidění není symbolikou tří doslovných andělů, kteří přijdou a budou tyto poselství předávat světu. Spíše ukazují na Boží lid – Jeho velvyslance – který má tyto pravdy hlásat.

Tři andělská poselství jsou konečnými poselstvími světu. Ukončením těchto poselství se uzavírá čas zkoušek. Tato poselství se mají hlásat, aby se zajistilo, že každý dostane možnost výběru mezi nebeským královstvím a pozemským královstvím – královstvím Satana. Jakmile se každý rozhodne, doba milosti bude ukončena a Kristus se vrátí, aby osvobodil svůj lid.

Velký spor mezi Kristem a Satanem dosahuje svého vrcholu právě při hlásání těchto poselství. Tehdy bude lid tento země rozdělen do dvou skupin: následovníky Krista a následovníky Satana. Zápas se vyhrotí a nastane období nejhoršího soužení, jaké kdy bylo (Da 12:1).

V celé knize Zjevení jsou tyto dva tábory dány do kontrastu. Věříme, že Satan je odhodlán padělat celý plán spasení, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Mt 24:24) Skrze moc šelmy (římský katolicismus) chce falšovat Ježíšovu prostřednickou službu a zakládá falešnou trojici, aby zavedl lid na scestí.

Jedině pravý kníže tohoto světa — Ježíš Kristus — nás může zachránit a očistit od všech nepravostí:

A od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů.Zjevení 1:5

Kristus a jeho následovníci jsou zahrnuti do tohoto boje. Přestože Kristus již nad svým protivníkem zvítězil, tato bitva bude zuřit kvůli lidem až do konce dějin.

Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.J 14:30
Falešný kníže, satan, bude souzen a vyvržen. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.J 16:11

Zjistěte více o trojandělském poselství, jež bude kázáno v době konce:

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa