Jaký byl počátek vesmíru? Je jeho existence výsledkem velkého třesku, nebo je výtvorem Stvořitele?

Biblický model počátku tvrdí jednoznačně, že vesmír byl stvořen Bohem. Moderní věda však předložila model počátku vesmíru, který nepočítá se zásahem (existencí) jakékoliv Vyšší Bytosti.

Stručně řečeno, naturalistická teorie prohlašuje, že: Na počátku bylo „kosmické vejce“. Toto prvotní vejce explodovalo přibližně před 15 miliardami let, čímž došlo ke vzniku několika atomů vodíku a helia, které společně s fotony vystřelily velkou rychlostí směrem ven z místa exploze.

Jak se vše ochlazovalo, docházelo k vytváření shluků, a tak vznikaly hvězdy. Jadernými reakcemi uvnitř hvězd vznikaly těžší prvky, jako je např. kyslík a železo. Když došlo opět k výbuchům těchto hvězd, rozptýlily se do volného prostoru i uvedené prvky. Mraky plynu, obohacené o tyto prvky, postupně vytvořily další objekty včetně našeho Slunce a všech planet, které obsahují všechny prvky nezbytné k vývoji života.

Proces evoluce pak pokračoval, až se náhodně vytvořily molekuly, ze kterých potom (náhodně) vzešel život. Nakonec těmito naturalistickými procesy postupně vznikly všechny rostliny a zvířata a nakonec i člověk.

Tento scénář však vyžaduje značnou dávku víry, neboť samotná podstata teorie porušuje zákony termodynamiky. První zákon termodynamikyi říká, že hmota nemůže být vytvořena ani zničena. Takže se musíme stále potýkat s otázkou, odkud původně pochází původní materiál v původním vejci.

Druhý zákon termodynamikyii říká, že ve vesmíru s časem narůstá chaos (dochází ke ztrátě původního řádu). Tento fenomén je znám jako nárůst entropie. První zákon termodynamiky je zákon o zachování kvantity (množství) a předpokládá, že celkové množství základního stavebního materiálu vesmíru (hmota a energie) je konstantní (nezaniká ani nevzniká). K vesmíru tedy nemůže být přidána žádná hmota ani energie. Lze to říci i tak, že „stvoření“ veškerého základního stavebního materiálu vesmíru bylo již dokončeno.

Druhý zákon termodynamiky říká, že všechny procesy ve vesmíru způsobují nárůst entropie, jinými slovy vše směruje ke konečnému stavu rovnováhy, kdy všechny procesy ustanou a nastane to, co bylo pojmenováno jako “tepelná smrt vesmíru”. Podle tohoto zákona se bude ustanovený řád ve vesmíru s časem spíše ztrácet než narůstat. Protože je však dnes ve vesmíru tak veliká míra pořádkuiii, musí být tento všeobecně platný zákon porušován všemi teoriemi, které předpokládají samovolný vývoj pořádku (řádu) z chaosu. To platí jak pro fyzikální, tak pro biologický svět.

Americký spisovatel a biochemik židovského původu Dr. Isaac Asimov (1920–1992) napsal v roce 1970 v časopise Smithsonian Institute Journal:

Ve vesmíru dochází neustále k nárůstu nepořádku (chaosu). Z tohoto pohledu je druhý zákon termodynamiky vlastně o nás samotných. Musíme se hodně snažit, abychom si uklidili svůj pokoj; ponecháme-li ho však bez dohledu, dojde v něm opět k nárůstu nepořádku – velmi rychle a velmi snadno; i když do něj nevkročíme, bude zaprášený a zatuchlý. Jak obtížné je udržovat domy, stroje i naše vlastní těla v dokonalém a provozuschopném stavu. Jak snadné je nechat je zchátrat – vlastně vše, co je k tomu zapotřebí, je nedělat nic – a všechno se zkazí, zhroutí, selže, opotřebuje – samo o sobě. A o tom všem je druhý termodynamický zákon.Isaac Asimov, Smithsonian Institute Journal (June 1970) 6, as quoted in Duane Gish, Modern Scientific Discoveries Verify the Scriptures, Institute for Creation Research, icr.com.

Všechny naturalistické teorie počátku však i přes zjevné rozpory způsobené nerespektováním zákonů termodynamiky dále vzkvétají. V dalších článcích se dozvíte více o specifikách teorie velkého třesku:

Historie modelu velkého třesku

Hubbleovy předpoklady

Filozofické předpoklady velkého třesku

Fyzikální pozorování velkého třesku

POZNÁMKY:

i 1. TDZ lze formulovat takto: „Celkové množství energie (všech jejích druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.“ Proto se tomuto zákonu říká často ‚zákon zachování energie‘. Jedná se tedy o kvantitativní zákon, který říká, že všechny druhy energie lze mezi sebou vzájemně transformovat, ale nelze je vytvořit ‚ex nihilo‘ ani zničit. Existují i jiné formulace, např.: „Nelze sestrojit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval
odpovídající množství energie jiného druhu.“ Tato formulace říká, že nelze sestrojit tepelný stroj, který by vykonával trvale a cyklicky mechanickou práci bez přísunu energie. Takový stroj se označuje jako perpetuum mobile prvního druhu. – pozn. recenzenta

ii 2. TDZ lze formulovat takto (Planckova formulace): „Nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.“ Z praxe víme, že všechny druhy energií lze přeměnit na teplo. Obrácený přechod beze zbytku je však nerealizovatelný. Tento zákon je kvalitativní, neboť hovoří o neustálém poklesu kvality energie ve vesmíru. S časem ve vesmíru klesá množství energie využitelné ke konání užitečné práce (k nastolení pořádku). – pozn. recenzenta

iii a struktury – pozn. recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »