Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Pochopení stvořitelského týdne
Biblické vysvětlení stvoření je odlišné od evoluční teorie. Zjistěte, proč.

Kompromis mezi stvořením a evolucí není možný. Bible jasně říká, že ke stvoření došlo v jednom týdnu, a to ve sledu, který neodpovídá přirozenému výběru ani jiným evolučním procesům.

Stvoření v šesti dnech

Night Sky, Moon

Někteří vědci se snaží najít společnou řeč mezi stvořením a evolucí převedením sedmi dní, uvedených v Genesis 1, na delší časové úseky. Tato změna umožňuje, aby evoluce proběhla v rámci stvoření.

Nicméně, Genesis 1 jasně uvádí, že stvoření skutečně probíhalo v sedmi 24 hodinových dnech.

Vezměme si kupříkladu verše 5, 8 a 13:

Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den…

Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý…

A byl večer a bylo ráno, den třetí.Genesis 1:5,8,13

Specifická zmínka o denním cyklu, „byl večer a bylo ráno“, dokazuje, že autor předpokládá doslovné dny. (V anglickém překladu je použitý určitý člen „the“ při označení těchto dní, což znamená doslovný 24 hodinový den.)

Řád stvoření

Evoluce se jasně nevejde do modelu stvoření kvůli časovému omezení sedmidenního období tvorby. Kromě toho je sled událostí probíhajících během evoluce v nesouladu s pořadím, v němž k nim došlo v rámci stvoření. Přečtěte si zprávu o stvoření.

První tři dny stvořitelského týdne jsou věnovány stvoření fyzického prostředí a následující tři dny jeho naplnění.

#DenPopis
Prostředí1.denNeděleStvořeno světlo a odděleno od tmy.
2.denPondělíVytvořena atmosféra a oddělena od oceánů.
3.denÚterýVytvořena země a oddělena od vod. Stvořena rostlinná říše.
Obsah4.denStředaStvořeno slunce, měsíc a hvězdy, aby naplnili oblohu.
5.denČtvrtekStvořeni živočichové, aby naplnili nebe a vody.
6.denPátekStvořeni živočichové, aby naplnili zemi. Stvoření člověka jako vyvrcholení celého stvoření.
Odpočinek7.denSobotaBůh odpočinul od veškeré své práce.

První den Bůh vytváří světlo, druhý den vytváří nebe. Třetí den stvoření Bůh stvořil suchozemské prostředí – nahromadil vody pod klenbou do jednoho místa a na jiném místě se ukázala suchá země. Stejný den přišly na řadu rostliny, aby sloužily jako potrava všem formám života, které budou stvořeny v následujících dnech. Stvoření světa, jak je popsáno v Genesis, tedy nedává žádný prostor pro společnou evoluci (vývoj) rostlin a živočichů, což je základní předpoklad evoluční teorie. Podle Genesis jsou nejprve stvořeny rostliny, jako zdroj potravy, a teprve potom živočichové, kteří nutně potřebují rostliny ke svému životu, a kteří jsou stvořeni zcela specificky, aby obsadili jim připravená místa (nikyi). Jakákoliv vzájemná závislost organismu je tedy spíše výsledkemii záměrného (původního) plánu než výsledkem (spontánní a postupné) evoluce.

Čtvrtý den byla stvořena nebeská tělesa – Slunce a Měsíc. Dilema zde tkví v tom, že pokud by jednotlivé stvořitelské dny reprezentovaly dlouhé časové úsekyiii, pak by rostliny musely existovat bez Slunce po miliony let.

Pátého dne Bůh stvořil všechny tvory, kteří plavou ve vodě a také všechny tvory, kteří létají ve vzduchu. Šestého dne Bůh stvořil všechny tvory žijící v suchozemském prostředí. Zde opět nastává problém při snaze smířit biblický popis stvořitelských dnů s dlouhými časovými obdobími.

Podle teorie evoluce se ptáci a savci vyvinuli z plazů. Plazi jsou však suchozemští živočichové, kteří byli stvořeni až šestého dne stvoření, zatímco stvoření všech létajících tvorů je v Bibli umístěno do pátého dne stvoření. Ptáci a létající savci by tak podle Genesis předběhli své evoluční předky.

Podobný problém nastává, když se podíváme na mořské savce, jako jsou například velryby, delfíni a tuleni, kteří by podle Genesis také předcházeli své evoluční předky, protože byli stvořeni pátého dne od počátku stvoření. Podle evoluční teorie jsou tito mořští savci produktem sekundárníhoiv osídlení moře (ze souše) určitými, původně suchozemskými savciv.

Velký Bůh a dobré Stvoření

Jak je vidět z Genesis 1:2-5, sám Bůh je zdrojem světla a zdrojem života:

Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.Matouš 28:1

Svět byl záměrně vytvořen milujícím mocným Bohem. Nejsme žádná chyba – Země není výsledkem řady kosmických nehod, ani lidstvo není výsledkem miliony let trvajícího vývoje. Bůh miluje každé stvoření na Zemi a na vás čeká nadějná budoucnost (Jeremiáš 29:11).

POZNÁMKY:

i Ekologická nika (resp. nika) je termín z obecné ekologie, který popisuje nároky populace určité formy života (druhu organismu) v ekosystému. Pokud z nějakého důvodu organismus vymře, zůstane po něm tzv. prázdná nika. Tato nika muže, ale nemusí být obsazena jiným druhem organismu. – pozn. recenzenta
ii resp. pozustatkem – pozn. recenzenta
iii miliony až miliardy let – pozn. překladatele
iv opětovného – pozn. recenzenta
v Kteří byli podle knihy Genesis stvořeni až šestý den Stvoření. – pozn. recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »