Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Důkaz skutečností, které nevidíme…
Zásadní pro jakoukoliv diskuzi je pochopení skutečné definice víry a důkazu.

Mám rád důkazy. Důkazy mohou budovat víru, pokud jsou správně používány. Pomáhají nám utvrdit se v tom, že vzhledem k naší víře, že Bible je pravdivá, můžeme úspěšně vidět svět prostřednictvím biblických “brýlí” a dává nám smysl, co pozorujeme.

Pomoc! Ztrácím svoji víru!

Často dostávám e-maily následujícího typu: „Někdo mi dal nějaké důkazy o …, což zřejmě potvrzuje, že evoluce je pravdivá, nebo že Stvoření je špatné. Pomoc – ničí moji víru!“

S úctou musím říci takovým lidem, že jejich víra je nesprávně uchopena, jestliže může být otřesena “důkazem”. Vidíte, důkazy nejsou neutrální. Vykládají jen naše světové názory. Mohlo by vás zajímat, že Bible má co říct o správném použití důkazů. Příslušnou pasáž k tomuto tématu naleznete v Židům 11:1-3.

„Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.“

Co to jsou tedy důkazy? Je to víra. Víra není nějaký systém slepé víry, kterou důkazy drtí v zubech. Víra vlastně je důkazem. Díky víře vím, že Bůh stvořil svět. Proto žádné důkazy nikdy neotřesou mojí vírou, bez ohledu na to, jak “vědecké” se zdají být, protože tím skutečným důkazem je má víra. A pamatujte si, že apoštol Pavel říká, že dokonce i víra „není z vás — je to Boží dar.“ (Efezským 2:8)

Důkazy by neměly otřást naší vírou

Touha po důkazech je proto často zaměřena špatným směrem. My nepožadujeme vědecké důkazy, abychom “dokázali” existenci Boha nebo ospravedlnili naši víru, že to, co Bible říká, je pravdivé. Naše víra je toho důkazem.

Bible se nesnaží dokázat existenci Boha. Bible nezačíná slohovou prací jak ze střední školy, která by porovnávala argumenty pro a proti, předtím, než dospěje k závěru. Bible začíná velmi jasným předpokladem, že “Na počátku, Bůh …”

Jediná diskuse v Bibli o možné neexistenci Boha se nachází v Žalmu č. 14 a opakuje se v Žalmu 53: „Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají špatnosti. Není, kdo by činil dobro.“ Ve skutečnosti celé poselství v Římanům 1 je, že opravdu neexistuje takový člověk, jako je ateista. Všichni vědí, že Bůh existuje, ale potlačují tuto pravdu ve své nespravedlnosti.

Důkazy neslouží pro účely “dokazování” Boha a Bible

Pokud důkazy nemají otřást vaší vírou, můžeme také říci, že předkládání důkazů je nesprávným způsobem, jak “dokázat”, že je Bible pravdivá. Důkaz se předkládá u soudu. Předkládá se soudci. Takže pokud nabízíte důkazy s úmyslem prokázat někomu jinému, že Bible je pravdivá, nebo že Bůh je skutečný, takový skeptik se dostává do role soudce a Boha nebo Bibli staví před soud. Pro tento záměr důkazy nejsou určeny.

Důkazy jsou zde pro již věřícího člověka, aby jim ukázaly, že jejich postoj je konzistentní. Můžeme prokázat, že důkazy jsou v souladu s tím, co nacházíme v Písmu. Ale důkazy neexistují k tomu, aby “dokázaly” Bibli.

Závěr

Přístup k důkazům, který jsem zde nastínil, bude pro některé z vás vyžadovat úplný obrat v myšlení. Musel jsem si tím sám projít. Mnoho úsilí v mé službě ve prospěch Stvoření bylo založeno na prezentování důkazů. Důkazní apologetika má však dvě hlavní chyby: 1. Nefunguje, i když si myslíme, že by měla, a 2. Je to vlastně nebiblické, protože se pokouší postavit Boha před soud. Z těchto důvodů zde v Creation Today obhajujeme apologetický přístup s již danými předpoklady.

Autor:

Paul Taylor z Creation Today

Upozornění: Tento článek je poskytnut třetí osobou. Publikování článku od třetí osoby na stránkách www.adcz.cz znamená, že souhlasíme s obsahem konkrétního článku či příspěvku, avšak neznamená to ze strany Amazing Discoveries schvalování či doporučování názorů, životního stylu, či publikovaných prací autora na jiných místech.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »