Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Lamarck navrhuje přirozený výběr
Jak změnila Lamarckova teorie o přirozeném výběru evoluční myšlení?

Lamarck byl prvním biologem, který navrhl mechanismus evoluce. Podle jeho představ probíhá evoluce tak, že organismy získávají vlastnosti, které potřebují. Žirafa vyžadovala dlouhý krk, protože se snažila jíst listy vysoko ve stromech a ptákům, kteří neměli rádi plavání, ale shromažďovali potravu v mělké vodě, se vyvinuly dlouhé nohy a stali se brodivými ptáky. Lamarck občas připisoval proces evoluce nějaké vnitřní mystické součásti života.

Darwin na druhé straně navrhl mechanismus přirozeného výběru, což je pro biology přijatelnější evoluční mechanismus. Tento princip definoval takto:

Jelikož se rodí více jedinců z každého druhu, než může přežít, často probíhá boj o existenci. Znamená to, že každá bytost, jestliže se liší, a vlastní pro sebe třeba i jen mírnou výhodu, popřípadě výhodu jiných životních podmínek, bude mít větší šanci na přežití, a tak bude přirozeně vybrána. Díky moci zákona dědičnosti bude mít každý vybraný druh tendenci šířit svou novou a upravenou podobu.i

Tato teorie poskytla mechanismus změn v závislosti na čase, tak jak ho známe dnes. S rozvojem vědy o genetice a pochopením konceptu mutací mohl být koncept rozvinut do své současné podoby, kdy mutace poskytují materiál pro variace a z variací se stává živná půda pro přirozený výběr.

Základní rozdíl mezi Lamarckismem a Darwinismem spočívá v tom, že Lamarck uvádí, že adaptace organismy získaly, protože je potřebovaly, zatímco Darwinismus říká, že adaptace vyvinuté náhodně prostřednictvím mutací a výběru se odehrávají přirozeným výběrem. V jistém smyslu se přirozený výběr stává hnací silou změny.

Základní Darwinistický pohled na vývoj přirozeným výběrem je dnes podporován většinou biologů. Mohou se lišit v mechanismu změny, ale základní principy Darwinismu jsou hluboce zakořeněny v současném vědeckém myšlení.

Věda dnes ponechává jen malý prostor pro doslovnou interpretaci Genesis nebo i částečnou chronologii s ní spojenou. V nejlepším případě vědci připouštějí nějakou formu teistické evoluce, kde je Bůh považován za původce života a mechanismy evoluce jsou “tvůrci” různorodých forem života, které dnes existují. Tato teorie uvádí, že Bůh použil evoluci k vytvoření lidí a všech ostatních živých organismů na Zemi. Základním problémem této teorie je však to, že Bible prohlašuje, že smrt je důsledkem hříchu, zatímco přirozený výběr považuje smrt za základní potřebný princip pro změnu. V podstatě se zdá, že dva světové pohledy na náš původ, evoluce a stvoření se vzájemně vylučují.

StvořeníEvoluce
Bůh stvořil živé organismy před několika tisíci lety.Život vznikl z neživého materiálu za primitivních atmosférických podmínek v chemicky bohatém oceánu před milióny let.
Bůh vytvořil základní živé formy, které nazval "druhy".Všechny živé formy pocházejí ze společného předka.
Změna je omezena hranicemi definovanými Bohem.Organismy se mění díky mutacím, čímž vznikají nové druhy.
Od hříchu došlo ke zhoršení. Vývoj je regresivní. Moderní svět je zkresleným pozůstatkem dokonalého světa, který existoval po stvoření.Přirozeným výběrem jsou zvoleny lépe přizpůsobené organismy pro přežití nejschopnějších. Vývoj je progresivní.

Vzhledem k těmto rozdílům je zřejmé, že je zapotřebí z velké míry zkreslit jednu či druhou teorii pro jejich vzájemný soulad. Moderní koncepce vědeckého kreacionismu je dokonce i zesměšňována vědeckou komunitou. Nicméně některé nové důkazy silně podporují přinejmenším některé argumenty předložené propagátory modelu stvoření a dokonce i v myšlení uniformistů došlo k významným změnám. Také mnoho geologů v uplynulých letech přijalo možnost, že některé z katastrofických událostí, v naší geologické minulosti, mohou mít více než lokální význam.

K širšímu přijetí katastrofismu, jakožto příčině pro utváření geologických rysů, došlo v roce 1980, kdy vědec Luis W. Alvarez uvedl, že asteroid se srazil se zemí a způsobil rozsáhlé zničení a vyhynutí druhů. Ačkoli celosvětová povodeň na takové úrovni, jako je popsaná v Genesis je stále tabu, povodně po katastrofě jsou stále více považovány za tvůrce geologických rysů, o kterých se dříve předpokládalo, že se vyvinuly jako důsledek uniformitářských zásad před tisíci nebo miliony lety. Jedním z příkladů takové změny přesvědčení je příběh Suchých vodopádů v údolí řeky Columbia v americkém státě Washington. Tento skalní útvar je nyní považován za formovaný katastrofickými povodněmi na konci poslední doby ledové.

Přečtěte si článek Stáří Země.

POZNÁMKY:

i. Monroe W. Strickberger, Evolution 2nd edition, (London, Jones & Bartlett Publishers): 1996.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »