Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Radiokarbonová metoda datování
Radiometrické datování je technika používaná k určování stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14C v původně živých objektech. Jsou radiometrické metody datování přesné?

Jak přesné jsou radiokarbonové metody? Všechny metody radioaktivního datování se opírají o tři předpoklady, které nemusí být nutně pravdivé:

1. Rychlost rozpadu

Předpokládá se, že rychlost rozpadu je v průběhu času konstantní. Tento předpoklad je podpořen četnými vědeckými studiemi a je poměrně spolehlivý. Podmínky se ovšem mohly v minulosti lišit a tak ovlivnit rychlost rozpadu nebo tvorbu radioaktivních prvků.

Evolucionisté předpokládají, že míra kosmického bombardování v atmosféře zůstala vždy konstantní, a že rychlost rozpadu zůstala také konstantní. Vědci vkládají v tuto datovací metodu velkou důvěru, přestože je více než 50 % výsledků datování metodou radioaktivního uhlíku (u geologických
a archeologických vzorku v severovýchodní části Severní Ameriky) výzkumníky považováno za nepřijatelné.i

Neexistuje žádný důkaz o tom, že by rychlost rozpadu byla v minulosti odlišná, než je dnes. Ovšem neexistuje ani důkaz, že byla stejná. Což znamená, že radioaktivní datování stojí výhradně na předpokladech. Proti pravdivosti těchto předpokladů bychom mohli předložit následující argumenty:

A) Konstantnost bombardování kosmickým zářením může být zpochybněna. Současná vysoká míra kosmického záření může být důsledkem narušeného prostředí po potopě, kdy se změnil poměr 14C k 12C. Údaje před povodní by tedy musely být vyřazeny. Časové údaje spadající do období před celosvětovou potopou tedy musejí být vyřazeny. Ke zmíněnému odstínění kosmického záření mohlo tehdy dojít ze zcela obyčejných příčin, například vlivem vyššího obsahu vody v atmosféře.

B) Vyšší intenzita magnetického pole Země mohla Zemi lépe chránit před kosmickým zářením. Někteří vědci tvrdí, že intenzita magnetického pole Země se s časem snižuje.

C) Atmosférický uhlík tvoří pouze 0,0005% současné zásoby uhlíku – 99,66% uhlíku na Zemi se nalézá ve vápenci, 0,31% v naftě a zemním plynu a 0,02% v uhlí. Uhlík 14C pochází z dusíku a je nezávislý na zásobách uhlíku 14C. Pokud bylo v době potopy například jen malé procento uhlíku, který je dnes součástí vápence, ve formě živých mořských organismů, pak by se tehdy malé množství uhlíku 14C smísilo s mnohem vetší zásobou uhlíku 12C, a to by dramaticky snížilo jejich poměr. Potom by se měřené vzorky zdály být mnohem starší, než ve skutečnosti jsou.

D) Dokonce i tehdy, je-li rychlost rozpadu uhlíku konstantní, nemůže být tato metoda datování spolehlivá, pokud není znám přesný poměr uhlíku 12C a 14C v počátečním stavu vzorku.

2. Reset hodin

Předpokládá se, že když vznikl studovaný materiál, hodiny byly nastaveny na nulu. To vyžaduje, aby byl původně přítomen pouze původní izotop nebo že je známo na začátku přítomné množství dceřiného izotopu, takže je možné jej odečíst.
Mnohé příklady z literatury ukazují, že předpoklad nastavení nuly není vždy správný. Ve vyvřelinách sopky Mount Rangitoto (Auckland, Nový Zéland) byl zjištěn draslík 40K o stáří 485 000 let, ale stáří stromů pohřbených ve vulkanickém materiálu datovaných uhlíkovou metodou 14C bylo stanoveno pouze na méně než 300 let.ii

Další příklad lávových proudů v blízkosti pobřeží Havaje vykazuje podobné nesrovnalosti. Pokud jsou datovány metodou uhlíku 14C, zdají se být vyvřelé horniny staré méně než 10 000 až 17 000 let, ale při datování metodou K-Ar dostáváme stáří od 160 tisíc do 43 milionů let. U vzorku horniny z Nigérie bylo metodou K-Ar stanoveno stáří na 95 milionů let, metodou U-He (uran-helium) však na 750 milionů let a metodou štěpných stop na méně než 30 milionů let.iii

V literatuře existuje mnoho příkladů, které vrhají na výše jmenovanou hypotézu vynulování hodin stín pochybností. Pokud nejsou hodiny nastaveny na nulu v době, kdy dochází k tvorbě ložiska horniny, pak nemůže existovat žádný startovní bod, od kterého by bylo možné počítat jeho stáří.

3. Uzavřený systém

Dalším předpokladem je práce s uzavřeným systémem – tzn. že od vzniku studovaného materiálu nedošlo ke ztrátě ani rodičovských nebo dceřiných prvků.

Žádný vědec nemůže zaručit, že kterýkoli ze zkoumaných vzorků muže být považován za uzavřený systém. Podstatné je, jestli byl izolován od svého okolí v době, kdy se tvořil. Do vzorku totiž mohou být zaneseny nebo z něj naopak vyloučeny různé prvky. Různé prvky mají také různou rozpustnost. A opět, vědci zavrhnou stáří, které neodpovídá tomu, které očekávají, a budou argumentovat tím, že pokud je stáří příliš vysoké, hodiny nebyly vynulovány, pokud se ukáže naopak, že stáří je příliš nízké, budou argumentovat tím, že izotopy byly selektivně odstraněny.

Ve výše citovaném příkladu lávových proudů na Havaji bylo uvedeno, že došlo k uzavření nadměrného množství argonového plynu, a proto se vzorky zdají být starší, než ve skutecnosti jsou. Metody radiometrického datování jsou tedy založeny na správných vedeckých principech, ale opírají se přitom o tolik výchozích předpokladů, že u studenta, který věří Bibli, nemuže být jeho víra nijak otřesena údaji, které tyto metody poskytují.

Co nám skalní vrstvy na zemské kůře říkají o našem původu a stáří země?

Další informace o tomto tématu naleznete ve videu Spor o fosílie.

POZNÁMKY:

i. J. Ogden III, “Annals of the New York Academy of Science,” 288 (1977): 167-173.
ii. A. McDougall Polach and J.J. Stipp, “Excess Radiogenic Argon in Young Subaerial Basalts From Auckland Volcanic Field, New Zealand,” Geochemica et Cosmochemica Acta 33 (1969): 1485-1520.
iii. E. Fisher, “Excess Rare Gases in a Subaerial Basalt from Nigeria,” Nature 232 (1971): 60-61.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »