Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Hubbleovy předpoklady
Edwin Hubble byl klíčovou osobou při vytváření teorie velkého třesku. Jak ke svým závěrům dospěl?

Tuto kosmologickou teorii počátku vesmíru zformuloval z velké části americký astronom Edwin Powell Hubble (1889–1953). Teorie vychází z určitých astronomických pozorování a filosofických předpokladů. Při její formulaci vycházel Hubble ze dvou základních principů: Obecné teorie relativity a kosmologického principu. Tyto dva principy jsou jádrem teorie tzv. velkého třesku.

Toto je 100 palcový (2,5 m) Hookerův dalekohled v observatoři Mount Wilson v Kalifornii na severním okraji metropolitní oblasti Los Angeles. Byl uveden do provozu v roce 1917. Ve své době šlo o největší teleskop na světě. Edwin Hubble jej používal ke zjištění, že některé mlhoviny jsou ve skutečnosti galaxie mimo naši Mléčnou dráhu.

Před rozvojem moderní astronomické přístrojové techniky neexistoval žádný způsob, jakým by bylo možné experimentálně prozkoumat situaci v některých částech vesmíru. Například otázka, jestli je Mléčná dráha tvořena i jinými galaxiemi, nebo jestli tyto galaxie existují vně Mléčné dráhy, nebyla zodpovězena až do začátku 20. století a v roce 1921 byla předmětem žhavých diskusí.

V roce 1924 Edwin Hubble prozkoumáním Cefeidových hvězdi v jiných galaxiích ukázal, že mnoho galaxií opravdu leží mimo tu naši. Navíc při studiu spektrálních čar emitovaných těmito galaxiemi zpozoroval, že vykazovaly tzv. rudý posuvii, a s ohledem na své základní filosofické přesvědčení vyslovil závěr, že všechny galaxie se pohybují ve směru od naší vlastní galaxie (Mléčné dráhy).

Hubble objevil u galaxií také vzrůstající rudý posuv s rostoucí vzdáleností od Slunce. Čím méně zřetelná byla galaxie (a tedy lze předpokládat, že i vzdálenější), tím vetší byl rudý posuv pozorovaný v jejím spektru (odtud lze usoudit, že se musí pohybovat rychleji směrem od Země), a tak tomu bylo bez ohledu na to, kterým směrem se pozorovatel do vesmíru díval. Takový byl Hubbleův závěr.

Zdálo se tedy, jako by se celý vesmír rozpínal ve směru od centra (středu) expanze, kterým byla podle všech pozorování samotná Země. Pokud se vesmír v současnosti rozpíná, pak musel být v minulosti menší – a tak se zrodila teorie tzv. velkého třesku.

Zde je video (v angličtině) od některých vědců zkoumajících teorii velkého třesku, které může pomoci vysvětlit Hubbleovu koncepci.

Jak bylo poznamenáno výše, teorie velkého třesku není založena pouze na těchto empirických postřezích, ale je propojena s filozofickými předpoklady. Existuje mnoho vědců, kteří nesouhlasí s touto interpretací pozorovaných dat. Podívejme se blíže podívat na filozofické pozadí této teorie a na to co říkají fyzická data:

Filozofické předpoklady velkého třesku
– Jaké předpoklady byly učiněny v době vzniku teorie Velkého Třesku? Změnilo se od té doby naše vědecké poznání?

Fyzikální pozorování velkého třesku
– Směřují fyzikální důkazy opravdu k naturalistickému začátku vesmíru?

POZNÁMKY:

i Cefeida je pulsující proměnná hvězda známá pro svůj velmi přesný vztah mezi periodou proměny a absolutním zářivým výkonem. Díky tomuto přesnému vztahu mohou být tyto hvězdy využity k velmi přesnému určování vzdáleností galaxií, ve kterých se nacházejí. – pozn. recenzenta

ii Rudý posuv znamená prodloužení vlnové délky elektromagnetického záření na straně přijímače (pozorovatele). Rozlišujeme dvě základní příčiny rudého posuvu: 1. Dopplerův efekt, respektive relativistický Dopplerův efekt, je způsobený vzdalováním vysílače (hvězdy nebo galaxie) od přijímače (pozorovatele). 2. Gravitační posuv je způsobený gravitačním polem tělesa, které vysílá záření. Vlnový charakter světla umožnuje prodlužování vlnové délky světla vysílače vzdalujícího se od přijímače. Obecná teorie relativity říká, že hodiny umístěné v gravitačním poli jdou pomaleji. To způsobuje zvětšení vlnové délky světla při výstupu z gravitačního pole – světlo tzv.„červená“. V případě Dopplerova efektu platí, že čím rychleji se vysílač od přijímače vzdaluje, tím je rudý posuv vetší a naopak. Pokud se objekt vzdaluje stále stejnou rychlostí, je rudý posuv stále stejně veliký. Edwin Hubble při pozorování velmi vzdálených kosmických objektu (galaxií) zjistil, že spektrální čáry chemických prvků ve spektrech těchto objektů jsou proti měřením v pozemských chemických laboratořích posunuty směrem
k dlouhovlnné časti světelného spektra. Později objevil, že tento rudý posuv spektrálních car je tím větší, čím vetší je vzdálenost pozorovaného objektu od Země a že i galaxie se od sebe navzájem vzdalují rychlostí tím větší, čím jsou od sebe tyto galaxie dál. To nakonec vedlo k teorii o rozpínání vesmíru. Hubble se domníval, že existuje ještě třetí příčina rudého posuvu a nazval ji Kosmologický posuv. Předpokládal, že sám časoprostor se neustále rozpíná, tj. mezi vysílačem a přijímačem vzniká neustále nový časoprostor. – pozn. recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »