Co nám věda skutečně říká o stáří Země? Jsou v současnosti používané metody spolehlivé?

Nejstarší historické záznamy na zemi nejsou starší než 3000 let př. Kr. (tedy přibližně 5000 let staré). Dostupná biblická časování (chronologie) odhadují stáří Země maximálně na 7 700 let, přičemž většina z nich uvádí stáří okolo 6 000 let. Septuaginta je řecký překlad hebrejského Pentateuchui, který byl vytvořen v egyptské Alexandrii ve třetím století před Kristem. V tomto překladu je stvořitelský týden umístěn do roku 5665 před Kristem a celosvětová potopa do roku 3403 před Kristem. Rozpor mezi 6000 lety a 7700 lety v Septuagintě nebo vědci přijímaným stářím Země přibližně 4 560 000 000 let je naprosto neporovnatelný.

Jedná-li se o tak vysoký věk, vyvstává otázka, jak vlastně vědci zjišťují stáří Země?

O jedné používané metodě jsme se již zmínili – v rámci tzv. uniformitarianismu se předpokládá, že stáří Země lze odvodit ze stáří geologických vrstev. V současnosti muže být například zjištěno, jak rychle se ukládají sedimenty na dně mělkého jezera. Zjistíme-li, že během našeho pozorování je rychlost ukládání 0,1 cm/rok, můžeme toto číslo použít k výpočtu přibližného stáří geologické sedimentované struktury, o které předpokládáme, že se vytvářela za podobných okolností. Vrstva sedimentu o tloušťce 10 m by tedy mohla být vytvářena po dobu přibližně 10 000 let. Pokud by se jednalo o období s pomalou (pozvolnou, uniformitarianistickou) erozí odstraňující sediment, je snadné si představit, že její geologické stáří muže být považováno za velmi dlouhé.

Výše uvedený závěr je však správný pouze tehdy, pokud platí princip uniformitarianismu. Ale co když došlo v minulosti ke katastrofické záplavě, která do jezera spláchla obrovská množství sedimentu během jediného dne? Jak můžeme dnes často jasně vidět ve zprávách, při katastrofických záplavách mohou být pod vrstvy sedimentu pohřbeny v krátkém okamžiku i celé vesnice.

Náš předpokladii, že uplynulo 10 000 let, než se vytvořila vrstva sedimentu, je možná založen na logiceiii, ale nemusí být nutně správný. Vrstva mohla být vytvořena rychle za dramatických okolností.

Ve skutečnosti všechny modely určování stáří Země používající princip uniformitarianismu, mají tatáž omezení a mohou být použita nanejvýš jen jako vodítko. Ostatní modely zahrnují kromě sedimentologie i rychlost orogeneze (tvorby hor), erozi kontinentu, hromadění sopečných vyvřelin, dále biologická kritéria jako jsou např. rychlost mutací a přírůstek změn v čase, dále rychlost chladnutí Země, rychlost zvyšování slanosti oceánu a mnohé další jevy.

Je zajímavé, že čím více údajů máme k dispozici, tím více se jednotlivé hypotézyiv týkající se stáří Země dostávají do vzájemného rozporu. Ve skutečnosti nedávné argumenty ohledně rychlosti evoluce přinesly záplavu vědeckých článků v renomovaných světových časopisech. Vědci prudce snižovali uspořádání geologického časového rámce o miliony, ne-li přímo o sta miliony let, s cílem začlenit do evolučního paradigmatu svá nová zjištění o rychlosti evolučních změn. Pokud je ve vědeckých kruzích přípustné zkrátit geochronologický model o miliony let, pak lze jistě také připustit, že ani časové rámce nejsou vytesány do kamene.

Žádná z uniformitarianistických metod [proto] nemůže poskytnout konzistentní výsledky; očekávalo se, že rozvoj tzv. radiometrického datování přinese řešení tohoto dilematu. Přečtěte si více o přesnosti současných radiometrických metod datování.

POZNÁMKY:

i. pět knih Mojžíšových – pozn. překladatele
ii. Který vychází ze současné (měřitelné) rychlosti usazování. – pozn. recenzenta
iii. Přesněji řečeno na našich zkušenostech, které v současnosti nabýváme. Ty se však mohou diametrálně odlišovat od toho, co se na Zemi dělo v minulosti. – pozn. recenzenta
iv. předpoklady – pozn. recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »