Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Původ života a rozmanitosti > Nukleová kyselina – stvořil ji “nový bůh”?

Podmínky potřebné pro vytvoření nukleové kyseliny jsou zcela odlišné od podmínek, které jsou nezbytné pro tvorbu jiných organických molekul, tvořících základní stavební prvky živých struktur. Kondenzací kyanovodíku v koncentrovaném čpavku (1–10 mol·dm-3) se tvoří aminokyselina adenin. I kdyby se veškerý dusík v atmosféře změnil na kyanid amonný a rozpustil se v oceánu, koncentrace by nepřekročila 0,2 mol·dm-3. Prebiotickéi podmínky tak značně omezují možnost vytváření nukleové kyseliny. Je pravda, že za simulovaných prebiotických podmínek se tvořily puriny a pyrimidiny, ale nikdy se nepodařilo prokázat fosforylaciii.

Kondenzace ribosy s adeninem nebo s guaninem navíc dává vzniknout nepřirozeným nukleotidům. Ke zformování nukleové kyseliny je zapotřebí, aby se nukleotidy (purinové nebo pyrimidinové báze spojené s ribosou nebo deoxyribosou a zbytkem kyseliny fosforečné) spojily a vytvořily rozsáhlé molekuly biopolymerů, kterým se říká nukleové kyseliny (obrázek 5.3). Nukleové kyseliny jsou tvořeny čtyřmi různými nukleotidy (báze thymin, cytosin, adenin a guanin jsou součástí nukleotidů DNA, v RNA je thymin nahrazen uracilem); sekvence nukleotidů nese genetickou informaciiii, která určuje strukturu bílkovin – a jejich prostřednictvím i celkovou strukturu organismu.

Tento vztah mezi bílkovinami a nukleovými kyselinami je ve své podstatě otázkou o slepici a vejci: Co bylo dřív? Tradiční teorie říká, že nejdříve se objevily bílkoviny, ale zjištění, že ribonukleová kyselina jeví enzymatickou aktivitu, vedlo k domněnce, že se možná nejdříve objevily enzymaticky aktivní RNA (tzv. ribozomy), čímž se objevily slepice i vejce zároveň. Tato hypotéza má však spoustu problémů. Ribosa se tvoří v prebiotických podmínkách jen ve velice nízké koncentraci a velice rychle se rozkládá. A navíc, odkud se vzal všechen kyanid, který je nezbytný pro tvorbu purinů? Jak ukázal Kosting, zdroj kyanidu je pro hypotézu „světa RNA“ hlavním problémem.8 Také pyrimidiny se v prebiotických podmínkách nevytvářejí tak, aby byly použitelné. Dalším závažným problémem – stejně jako u bílkovin – je otázka sekvence. Aby mohly DNA a RNA v biologických systémech fungovat, musí být jejich nukleotidy seřazeny v konkrétní posloupnostiiv. Tyto sekvence by se musely vytvořit náhodně. Jak ukazuje tabulka 5.2, pravděpodobnosti jsou opět mizivé.

Jakmile se vytvoří molekula, například DNA, počet otázek týkajících se toho, co bylo dřív, ještě vzroste. Jak došlo například k tomu, že je možná replikacev nebo transkripcevi? Odkud se vzaly enzymy, které jsou potřeba k rozbalení molekul DNA? Pokud se vytvořily náhodou, odkud se vzaly geny kódující jejich skladbu? Také za to může náhoda? Je to neřešitelná situace, zvláště proto, že zde ještě nemůže hrát žádnou roli přírodní výběr, neboť „náhoda“ může působit pouze na úrovni genů.

Evolucionisté tvrdí, že geny se objevily pouze jako produkt náhody. Množství víry, které je pro přijetí tohoto scénáře nezbytné, je šokující. Tím však problémy nekončí. Vzhledem k tomu, že nukleové kyseliny musejí obsahovat správnou informaci pro stavbu bílkovin, je potřeba s velkou pečlivostí zajistit, aby se do jejich stavby nedostaly žádné chyby. Stavební enzymy jsou známé jako polymerázy; do procesu tvorby nukleových kyselin však vstupuje i další skupina enzymů, tzv. editázy, které opravují případné chyby. Tyto enzymy fungují jako „korektoři“ a kontrolují práci polymeráz. S velikou pečlivostí opravují případné nalezené chyby vzniklé při stavbě nukleových kyselin. Není to jen nesmírně důležitý proces, ale také proces, který v nás vzbuzuje hluboký údiv. Jak se takový složitý systém úkolů a kontroly vyvinul? Náhodou?

Nový „Bůh“

Pro teorii naturalistického původu života to představuje zásadní problém. Původ tak nepředstavitelně složitého systému oprav a tvorby speciálních molekul není možné z naturalistického hlediska vysvětlit výběremvii, ale musí záviset na čiré náhodě. Jakákoli chyba se totiž projeví teprve poté, co se informace obsažená v DNA přepíše do bílkoviny. Opravy se však provádějí ještě dříve, než se přepis z DNA do bílkoviny uskuteční, a proto zde proces výběru (přírodního výběru) nemůže působit. Výběr se uplatňuje pouze na úrovni fenotypuviii a nikoliv na úrovni genotypuix. Touto otázkou se budeme důkladněji zabývat později, nyní může být ve zkratce vysvětlena následovně. Knihu obsahující chyby není možné opravit, pokud korektor neví, že v ní nějaká chyba je.

To samozřejmě vyžaduje, aby korektor knihu nejen přečetl, ale také aby ji opravil. Z toho vyplývá, že korektor musí vědět přesně, co dělá. V tomto procesu je obsažen inteligentní plán. Pokud kniha obsahuje například plán stavby letadla a chyba je v samotném plánu, pak se projeví teprve poté, co bude letadlo postaveno a odzkoušeno. Kniha sama o sobě nemůže vědět, že je v ní chyba, a k testování může dojít až poté, co je letadlo sestaveno. Totéž platí o genetickém kódu. Jak je možné opravit informaci, aniž by byl produkt vytvořen nebo otestován? To si žádá předem konkrétní vědomosti a zároveň to naznačuje (přesněji řečeno vyžaduje) existenci inteligentního plánu.

V opačném případě musí existenci složitých systémů replikace, transkripce a korekce polynukleotidových řetězců vysvětlit jenom a pouze náhoda. A to si žádá opravdu velkou dávku víry – přímo úžasné víry – v boha náhody. I kdybychom snad přeci jen připustili možnost spontánního vývoje potřebných molekul, jejich samotná existence má k životu ještě hodně daleko. Tyto molekuly by musely být šťastnou náhodou umístěny tak, aby se mohl spontánně vytvořit živý systémx. Ať se však vědci snaží jakkoli, zatím se jim nepodařilo vytvořit žádný živý systém; přesto tvrdí, že uspořádání živých systémů se vytvořilo prostřednictvím přírodního výběru. To jej staví na úroveň jakéhosi „boha“, protože všechny potíže uvnitř systému jsou nakonec „vyžehleny“ pomocí odkazu na přírodní výběr.

POZNÁMKY:

i tj. na rané Zemi – pozn. recenzenta
ii Navázání zbytku kyseliny fosforečné. – pozn. překladatele
iii Molekulární biolog Dr. Doug Axe tvrdí, že genetický kód si lze představit jako cca 1 GB informace zapsaný do několika málo organických molekul, které vytvářejí jednotlivé chromozomy, a to všechno je sbaleno do malého zlomku z celkového objemu buněčného jádra. Jedná se o systém, kde informace v 1 dimenzi (sekvence nukleotidů v genetickém kódu) se převádí nesmírně složitými rekonstrukčními mechanismy do 3 dimenzionální podoby (trojrozměrné makromolekuly proteinů). Filozof prof. David Berlinski k tomu říká, že v přírodě neexistuje žádná skutečná analogie něčeho takového. Buňka je naprosto unikátní systém. Informatik prof. Werner Gitt zase říká, že hustota záznamu informace v genetickém kódu je o mnoho řádů vyšší než v nejvyspělejších počítačových systémech současnosti. Kdyby špendlíková hlavička obsahovala pouze molekuly s genetickým kódem (DNA), tak by v nich zapsaná informace vydala na 189 milionů kilometrů vysoký sloupec knih formátu A5. – pozn. recenzenta
iv určité sekvenci – pozn. recenzenta
v Replikace DNA je proces tvorby kopie molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA). Při tomto procesu se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (tzv. matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika). – pozn. recenzenta
vi Transkripce představuje proces přepisu genetické informace z DNA do RNA. – pozn. recenzenta
vii obdoba přírodního výběru v biologii (zoologii) – pozn. recenzenta
viii Fenotyp je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Je obdobou hardware. – pozn. recenzenta
ix Genotyp je soubor veškeré genetické informace organismu, respektive veškeré genetické informace, týkající se zkoumaného znaku či znaků organismu. Je obdobou software. – pozn. recenzenta
x buňka (jednobuněčný organismus) – pozn. recenzenta

ODKAZY:

(7) WALTON, J. C. Organization and the origin of life. In Origins. 1977, sv. 4, s. 20.
(8) KOSTING, J. F. Earth’s Early Atmosphere. In Science. 1993, sv. 259, s. 920–926.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »