Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Původ života a rozmanitosti > Proč je tolik druhů? – slovníček
Zjistěte více o důležitých procesech probíhajících při variaci jednotlivých druhů.

Fúze chromozomů

Chromozomy jsou klasifikovány na základě umístění centromery (zúžené místo na chromozomu, kde jsou sesterské chromatidy po replikaci navzájem spojeny). Když je centromera uprostřed chromozómu a obě ramena mají stejnou délku, je chromozóm označován jako metacentrický chromozóm. Pokud se centromera nalézá poblíž konce chromozomu, pak se chromozóm nazývá akrocentrický. Veškeré změny ve struktuře chromozómu je možné odhalit pomocí zvláštního proužkovacího barvení.

Změny na chromozomech mohou zahrnovat změny v počtu chromozomů, počtu ramen i jiné změny vyvolané translokací (přesunem segmentu chromozomu do jiného místa), vynechání, duplikace, inverze i drastické změny uspořádání. Chromozómy mohou občas fúzovat (spojovat se), přičemž se vytvářejí mnohem delší chromozómy, nebo se mohou v centromeře rozdělit, čímž se vytvoří dva kratší chromozómy. Jedna takováto změna uspořádání je označována jako Robertsonovo přeuspořádání a je výsledkem buď splynutí dvou centromer do jedné, nebo rozdělení jedné centromery na dvě. Tandemová fúze je naopak splynutí dvou chromozómů, při němž se jeden konec chromozómu spojí s koncem nebo centromerou jiného chromozómu (viz obrázek 5.10). Při těchto rekombinacích je informace přeskupena, ale srovnání mezi proužkováním chromozómů u příbuzných druhů s různou chromozómovou strukturou ukazuje, že informace je stále stejná. Je jen jinak uspořádaná. Navíc platí, že typ změny v uspořádání, k němuž dochází u různých živočichů, je specifický pro určitou skupinu, a jeden typ přeskupení se tedy nemusí nutně vyskytovat u jiné.

Podívejme se na způsoby, kterými může docházet ke změně ve struktuře a počtu chromozomů:

Robertsonovo přeuspořádání

Jedna takováto změna uspořádání je označována jako Robertsonovo přeuspořádání a je výsledkem buď splynutí dvou centromer do jedné, nebo rozdělení jedné centromery na dvě.

Robertsonova fúze mění počet chromozomů, ale ne počet ramen. Když se chromozomy uspořádávají během meiózy 1, metacentrický chromozóm se stěhuje ke dvěma akrocentrickým chromozómům. Příkladem může být myš domácí (Mus musculus), která má 40 chromozómů. V Alpách žije populace myší, u kterých bylo zjištěno jen 22 chromozómů. Tato populace se také mírně morfologicky liší od normální myši domácí a je zařazena do samostatného druhu Mus paschiavanus.

Byly objeveny i jiné populace s počtem chromozómů mezi 22 a 40, přesto však počet ramen zůstává stejný a proužkování ukazuje, že geny jsou homologické. Z hlediska jejich vztahu je zjevné, že všechny tyto různé druhy patří do stejné skupiny.

Tandemová fúze

Tandemová fúze je naopak splynutí dvou chromozómů, při němž se jeden konec chromozómu spojí s koncem nebo centromerou jiného chromozómu. Při tandemové fúzi se mění počet ramen a počet chromozómů.

Tandemová fúze byla zjištěna u několika druhů antilop, u kterých došlo k fúzi chromozómu kódujícího pohlaví s jedním z autozómů. K tomuto jevu dochází jen zřídka, a můžeme proto předpokládat, že organismy zřejmě měly společného předchůdce.

Antilopy, u nichž se projevuje tato fúze, se liší velikostí od antilopy losí (největší z antilop) až po menší druhy, jako sitatungu a lesoně jižního. Všichni mají ovšem i stejné rysy, jako například podobný tvar rohů a pruhů na těle, které mohou být velice výrazné (například u antilopy bongo), nebo méně nápadné (jako u antilopy losí). U druhů, u kterých se objevuje tato fúze: antilopa losí, bongo, kudu velký, kudu malý, lesoň jižní, sitatunga a nilgan pestrý (antilopa žijící v Indii), došlo k fúzi (sloučení, spojení) chromozómu y a autozómu.

Tandemovou fúzi najdeme i u malajského vodního buvola a asijského říčního buvola.

Další zajímavý příklad fúze nalézáme u asijských jelenů. U muntžaka červeného (Muntiacus muntjac) má samice jen 6 chromozómů, zatímco samec 7 (nejmenší počet chromozómů u savce). U jiného druhu této podčeledi, muntžaka malého (Muntiacus reevesi), mají samci i samice 46 chromozómů.
Výzkum proužkování ukazuje, že u obou druhů je přítomen stejný genetický materiál. Chromozómy muntžaka červeného však prošly fúzí, přičemž se vytvořily velice dlouhé chromozómy. Ani v tomto případě nebyla přidána nová informace, jen se jinak uspořádala, a tím umožnila jiné vyjádření genů a vzrůst počtu variací – stejně jako je možné na tomtéž klavíru zahrát spoustu různých melodií, a přesto hudba stále zůstává klavírní hudbou.

Translokace

Translokace genu může vést ke snížení plodnosti. U lidí může dojít ke vzniku tzv. Downova syndromu, pokud je část 21. chromozómu translokována na jiný autozóm. U určitých druhů hmyzu a rostlin, které mají tzv. meiotický tah, ovšem může vzniknout životaschopné potomstvo.

Pericentrické inverze

Tyto inverze vedou ke změně v počtu ramen, ale nikoli v počtu chromozómů. Počet ramen chromozómu závisí na pozici centromery. Pokud se centromera nalézá na konci, pak má chromozóm jen jedno rameno. Pokud je uprostřed, pak má ramena dvě. Tento druh inverze může změnit akrocentrické chromozómy na metacentrické. Tato inverze odlišuje i křečky Neotoma od křečků Peromyscus.

Paracentrická inverze

U tohoto typu inverze není zahrnuta centromera. Nevyskytuje se příliš často, ale vědci se domnívají, že se objevuje u několika druhů netopýrů, zajíců a primátů.

Rozsáhlé změny

Za jistých podmínek, daných silným tlakem prostředí, může dojít k rozsáhlým změnám uspořádání genů, které mohou vést ke vzniku výraznějších variant, a přispět tak k přežití. Tyto změny mohou být rychlé, dostane-li se organismus do nové adaptační zóny (tzv. „regulační model“). Takovéto změny v uspořádání vědci našli u čeledi hlodavců přizpůsobených životu pod zemí – slepců (Spalax).

Při těchto rekombinacích je informace přeskupena, ale srovnání mezi proužkováním chromozómů u příbuzných druhů s různou chromozómovou strukturou ukazuje, že informace je stále stejná. Je jen jinak uspořádaná. Navíc platí, že typ změny v uspořádání, k němuž dochází u různých živočichů, je specifický pro určitou skupinu, a jeden typ přeskupení se tedy nemusí nutně vyskytovat u jiné.


AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »