Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Původ života a rozmanitosti > Teorie Ernsta Haeckela o vzniku vyšších forem života
Jak vznikly zvířata a jiné mnohobuněčné formy života? Přečtěte si o evolučních teoriích o vyšších formách života od Ernsta Haeckla, evolucionisty z 19. století.

Teorie rekapitulace

Ernst Haeckel (1834–1919), jeden z velkých obhájců a propagátorů evoluční teorie v Německu, byl jedním z prvních vědců, který navrhl model vývoje mnohobuněčných organismů z jednobuněčných předků. Přišel s myšlenkou, že embryonální vývoj dnes žijících živočichů odráží minulý vývoj v rámci evoluce.

Tento koncept, teorie rekapitulace, uvádí, že organismus během své ontogeneze (embryonálního vývoje) prochází celou řadou fází, ve kterých [fenotyp] připomíná dospělé formy svých fylogenetických předků. Vzhledem k tomu, že fakta tuto hypotézu vždy nepodporují, získala si širší přijetí představa von Baera, který tvrdil, že mladá stádia se podobají mladým stádiím předchůdců daného organismu.

Haeckelova teorie je dnes již z větší části zdiskreditována, a to na mnoha morfologických základech. Není však udržitelná ani z hlediska genetiky. Evoluce je založena na genetických změnách ve formě mutací, ke kterým dochází v průběhu času, a rekapitulace si žádá jak zachování vlastností předchůdců, tak zachování samotné změny (požadavek, který se hodně podobá situaci z přísloví „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“). Jen proto, že se zdá, že existují homologie (homologie znamená podobnost biologických vlastností u různých druhů nebo skupin, vyplývající z toho, že pocházejí ze společného předka), neznamená to, že dané struktury jsou opravdu homologické.

Jak upozorňuje britsko-australský biochemik Michael J. Denton (narozen 1943), homologické orgány a struktury se mohou vyvíjet pomocí naprosto odlišných embryonálních vývojových drah a „evoluční základ homologie je zřejmě ještě více narušen objevem, že struktury, které se jeví jako homologické, jsou u různých druhů kódovány různými geny a u embryí se mohou dokonce vyvíjet naprosto odlišnými vývojovými drahami“.(1)

Hypotéza Gastrey

Kromě svého biogenetického zákona Ernst Haeckel přišel také s mechanismem, pomocí něhož se jednobuněčné organismy mohly vyvinout v mnohobuněčné a nakonec až ve vícevrstevné organismy.

Tato teorie je známa pod názvem hypotéza gastreyi. Dnes se větší oblibě těší jiná varianta této hypotézy, tak zvaná hypotéza planulyii, ale jsou s ní spojeny naprosto stejné potíže, jaké trápily původní hypotézu Ernsta Haeckela.

Na základě modelu založeného na embryologii mnohobuněčných organismů (živočichů) vytvořil hypotézu, že mnohobuněčné organismy se vyvinuly z hypotetických jednobuněčných organizmů, které nazval „cytaea“. Tyto buňky zůstaly jednou po procesu buněčného dělení spojené a vytvořily vícebuněčný organismus, který Haeckel nazval moraea. Z tohoto organismu se pak vyvinula koule buněk, vyplněná gelovitou hmotou, kterou pojmenoval blastaea. Později se na jedné její straně vyvinul průhyb, a tak vznikla tzv. depaea. Když se buňky v průhybu úplně vchlípily dovnitř, vytvořila se tzv. gastraea, u které došlo k další diferenciaci tím, že se mezi původními dvěma zárodečnými vrstvami buněk vytvořila ještě třetí.

Hypotéza říká, že tato třetí vrstva, mezoderm, se vytvořila na základě buněčné migrace z vnějšího ektodermu a vnitřního entodermu, a tak se objevily první tzv. triploblastické organismy (živočichové se třemi vrstvami buněk). Když začaly obývat mořské dno, vyvinula se u nich také tzv. bilaterální symetrieiii. Se změnou struktury zde došlo také k diferenciaci a specializaci buněk, čímž se vytvořily složité organismy s buňkami uspořádanými do orgánových systémů (soustav).

K většině těchto forem předchůdců jsou jako důkazy životaschopnosti podobných organismů uváděny analogické organismy žijící v současnosti. V jistém smyslu zde opět pracujeme s morfologickou posloupností, při níž používáme stávající živočichy (namísto fosilií odpovídajících dané době) k tomu, abychom rekonstruovali tajemství jejich vzniku. Na tuto záhadu má samozřejmě vliv filozofie samotných vědců. Stádiu cytaey se trochu podobá žijící prvok třídy Mastigophora, stádium moraea připomínají kolonie prvoků, jako jsou například Pandorina, a stádium blastaea je možné srovnávat s koloniemi prvoků, jako například Volvox. Evoluce následujících stadií by si vyžadovala složité změny, a tak vědci říkají, že k další diferenciaci přispěl způsob obživy a pohyb předků. Triploblastické živočichy (živočichové se třemi tělními vrstvami – ektodermem, mezodermem a entodermem), žijící na dně, u nichž se vyvinula bilaterální symetrie, je možné srovnat například s dnešními ploštěnci.

Nyní když rozumíme Haeckelově teorii, pojďme se podívat, jak obstojí v biologickém světě.


Poznámky:

i angl. „gastraea theory“ (hypothesis) – pozn. recenzenta

ii angl. „planula theory“ (hypothesis) – pozn. recenzenta

iii bilaterální – tzv. dvoustranná souměrnost. Vlastnost těla, které lze proložením jedné roviny rozdělit na dvě zrcadlově shodné strany. – pozn. Recenzenta

Citace:

(1) DENTON, M. Evolution: A Theory in Crisis. Burnett Books, London: The Hutchinson Publishing Group, 1985, s. 149.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »