Vědci se shodují na tom, že pokud mělo dojít k nahromadění organických molekul, nesměl být v prvotní atmosféře Země přítomen žádný volný kyslík. Muselo tomu tak být proto, protože kyslík by [okamžitě] reagoval s jakýmikoliv organickými látkami, které by se v takové primitivní atmosféře vytvořily. Proces oxidace by z nich vytvořil oxid uhličitý a kyselinu mravenčí. Proto je nutné předpokládat, že prvotní atmosféra neobsahovala [volný] kyslík, neboť kyslík měl být vytvořen, až když se po milionech let biochemické evoluce vyvinuly první fotosyntetizující organismy. Prvotní zemská atmosféra musela proto být tvořena sopečnými plyny. Atmosféra, kterou postuloval Stanley Miller, však sopečné plyny vůbec nepřipomíná.

Sopečné plyny totiž mají oxidační účinky, třebaže v nich není přítomen molekulární kyslík. Jsou bohaté na oxid uhličitý a vodu a obsahují také určité množství dusíku, sirovodíku a oxidu siřičitého. V experimentálních podmínkách podobných těm, které použil ve svém experimentu Stanley Miller, se z takových plynných směsí vytváří čpavek, kyselina dusičná nebo formaldehyd.1,2

20% podíl kyslíku v současné atmosféře, se měl podle vědců nakumulovat poté, co se vyvinuly první fotosyntetizující organismy. Bez kyslíku by však na Zemi nebyla ozónová vrstva, která by ji chránila před sterilizujícímii účinky vysokoenergetického ultrafialového záření, které by tak neustále bombardovalo zemský povrch. Ozónová vrstva tedy brání přímému dopadu velkého množství ultrafialového záření, a je proto nezbytná pro zachování života. Vyvstává tak otázka, jak se mohly živé organismy vůbec vyvinout v tak nepřátelských podmínkách a následně rozvinout do tak složité formy, jakou pozorujeme dokonce i u těch nejprimitivnějších fotosyntetizujících (nebo jakýchkoli jiných živých) organismů.

Vzhledem k tomu, že živé organismy potřebují ke svému fungování vodu, je voda nezbytným činitelem i v samotném procesu evoluce. Pokud však byla na rané Zemi voda (a to musela), pak byla v atmosféře i vodní pára, což vytváří další problém. Jestli byla v atmosféře vodní pára, pak by se při fotodisociaciii vodní páry ultrafialovým zářením vytvářel volný kyslík. Kdyby byl v atmosféře přítomen volný kyslík, pak by se nemohly vytvářet organické molekuly jakožto základní stavební prvky těl živých organismů. K fotodisociaci vody v horních vrstvách atmosféry dochází i dnes a astronauti z Apolla 16 ukázali, že Země je obklopena obrovským oblakem vodíku, který sahá až do výšky 60 000 km. Tento vodík se vytváří při fotodisociaci vodní páry.3

Proto je nejen pravděpodobné, ale prakticky stoprocentně jisté, že pokud byla na Zemi voda, pak musel být v atmosféře přítomen volný kyslík, a ten brání hromadění organických molekul. Bez vody se neobejde žádný živý organismus, avšak je-li přítomna voda, je v atmosféře i kyslík a atmosféra nemá redukční (nýbrž oxidační) účinky. Z tohoto důvodu se nemohou spontánně vytvářet organické molekuly, které nalézáme v tělech všech živých organismů. Vědci spočítali, že proces fotodisociace je schopen vytvořit až 32krát více kyslíku, než se nachází v současné atmosféře, a minimálně jedna čtvrtina tohoto množství musela být na Zemi přítomna po více než 99 % trvání její existence.4

POZNÁMKY:

i životu nebezpečnými (život ničícími) – pozn. recenzenta
ii Rozklad molekul působením světla. – pozn. recenzenta

ODKAZY:

(1) POLLACK, J. B. / BLACK, D. C. Implications of the Gas Compositional Measurements of Pioneer Venue for the Origin of Planetary Atmospheres. In Science. 1979, sv. 205, s. 56–59.
(2) PINTO, J. P. / GLADSTONE, G. R. / YUNG, Y. L. Photochemical Production of Formaldehyde in Earth’s Primitive Atmosphere. In Science. 1980, sv. 210, s. 183–185.
(3) JAVOR, G. T. Origin of life: A Look at Late 20th Century Thinking. In Origins. 1987, sv. 14, s. 7–20.
(4) BRINKMAN, R. T. Dissociation of Water and Evolution of Oxygen in the Terrestrial Atmosphere. In Journal of Geophysical Research. 1969, sv. 74, s. 5355–5368.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »