Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Původ života a rozmanitosti > Je hypotéza Gastraea životaschopná?
Zdá se, že na základě morfologie a při použití jednoduchých živých organismů z dnešní doby jako modelu, je Haeckelova teorie schopna popsat, jak se mohly odehrát jednotlivé události vedoucí k evoluci mnohobuněčných organismů. Na úrovni genů ovšem naráží na nepřekonatelné překážky.

Aby mohli první jednobuněční předkové přežít jako živé buňky, potřebovali genotyp (soubor genů) schopný vyprodukovat všechny bílkoviny nezbytné pro zajištění všech jejich fyziologických a strukturních potřeb. Tyto prvotní buňky musely mít geny kódující všechny základní enzymy, potřebné pro udržení fyziologických procesů, i geny kódující všechny bílkoviny, jež jsou součástí struktury nebo morfologie buněk. Již dříve jsme se zmínili o problémech, které by zabránily evoluci takovéto buňky, ale v zájmu diskuse připusťme, že by se podobná buňka opravdu nějak objevila.

Navíc není příliš obtížné představit si situaci, kdy by buňky po procesu dělení zůstaly spojené, což by vedlo ke zformování mnohobuněčných kolonií napojených na společný základ. Když ale začneme uvažovat o diferenciaci a případné specializaci buněk, narazíme na genetické problémy. Jestliže se kolonie vytvořila následkem buněčného dělení, tak pokaždé, když se původní buňky dělily, musely mít totéž genetické vybavení kódující nejjednodušší z buněk.

Evoluce specializovaných buněk vyžaduje, aby si různé buňky vytvořily také různou morfologii a specializované struktury, diktované jejich konkrétní funkcí. Jak se organismus stával stále složitějším, musely se u něj vyvíjet nové a rozmanitější morfologické a fyziologické vlastnosti. Jednoduché kolonie by se nakonec musely skládat z více než jednoho typu buněk. Aby mohla být zajištěna návaznost (kontinuita), muselo by být možné předávat genetické změny dalším generacím, což ovšem vyžaduje ještě mnohem složitější uspořádání, než které původně existovalo u jednobuněčných organismů. Všechny varianty by musely být umístěny v každé buňce, samozřejmě spolu s možností selektivní aktivace té či oné sestavy genů.

Kdybychom předpokládali, že se nové geny opravdu nějakým způsobem vyvinuly (samozřejmě náhodou, protože se jedná o genotyp) a organismus byl nyní vybaven různými sadami genů, které řídí různé morfologické vlastnosti, pak by se objevila ještě další překážka – jak volit z různých možností. Geny v buňkách by musely v konkrétních situacích aktivovat jednu sadu genů a buňky v jiných situacích by musely aktivovat jiné geny. Vezměme si jednoduchý příklad dvou různých buněk, které spolu musí spolupracovat (vyšší organismy mají tisíce různých typů buněk, které musí pracovat ve vzájemném souladu). U dnešních organismů se v nervových buňkách musí aktivovat sada genů, která je morfologicky a fyziologicky odliší od jaterních nebo svalových buněk nebo od jakéhokoli jiného typu buněk, u nichž se aktivují jiné části genomu, ačkoli všechny mají kompletní genetickou výbavu.

Diferenciální aktivace té či oné sady genů vyžaduje přítomnost komplexního systému regulačních genů, které by se také musely objevit v důsledku náhody, protože přírodní výběr může fungovat pouze na úrovni fenotypu. Pravděpodobnost, že by všechny nové i regulační geny vznikly čirou náhodou, je mizivá.

Pravděpodobnost, že by nahodilými procesy vznikl třeba jen jediný funkční gen, je dokonce méně než jedna ku počtu všech částic v několika miliardách vesmírů (pokud něco takového vůbec existuje).

Dá se dokonce říci, že je mnohem pravděpodobnější, že exploze v hromadě dřeva postaví plně vybavenou vilu, než že prostřednictvím náhody dojde k vytvoření jediného nového genu. Navíc, v souvislosti s rostoucí specializací buněk, by bylo potřeba tento scénář postulovat mnohotisíckrát. To si žádá opravdu značnou dávku víry.

Složitost genetických nároků pro pouhé dva typy buněk, jež mají společně existovat v jednom organismu, je naprosto ohromující, jak ukazuje následující příklad.

Když se podíváme na vztah mezi svalovou a nervovou buňkou, pak je zřejmé, že mezi nimi existuje spousta morfologických a funkčních rozdílů. K tomu je potřeba, aby se v těchto dvou typech buněk aktivovaly různé části genetické výbavy.

Mají-li tyto dva typy buněk přinášet organismu jakýkoli prospěch, musí spolu dokonale spolupracovat. Je také potřeba mít na paměti, že náhodné procesy se mohou uplatnit pouze na úrovni genotypu a přírodní výběr se může uplatnit až poté, kdy je vytvořen fenotyp. K dosažení těchto cílů nestačí jen prostá genetická obměna nebo odchylka. Koexistence pouhých dvou typů buněk si žádá celou řadu nových genů, nemluvě o tisících typů buněk, které se vyskytují ve složitých mnohobuněčných organismech. Pro tyto dva typy buněk je zapotřebí minimálně těchto genů:

1. Dvě sady strukturních genů kódujících vlastnosti obou typů buněk. Patří k nim i veškeré specializované geny pro strukturu a funkci těchto buněk.

2. Geny umožňující selektivní aktivaci jedné, nebo druhé sady genů. V nervových buňkách se aktivují jen ty geny z celého genomu, které jsou potřebné pro nervové buňky, a ve svalových buňkách se aktivují jen ty geny, které jsou nutné pro buňky svalové.

3. Geny neboli sekvence DNA, citlivé vůči impulzům z okolního prostředí, a určující, která z možností bude aktivována, a zároveň geny, které vytvářejí chemické látky aktivující diferenciaci buněk.

4. Geny, které budou řídit spolupráci mezi těmito dvěma typy buněk. Je to velice složité uspořádání. Oba typy buněk se budou muset morfologicky propojit, aby jedna mohla aktivovat druhou, a navíc budou muset existovat receptory, které umožní vzájemné předávání informací, i systémy, které rozpoznají podstatu impulzu, a systémy, které uvedou do chodu celý sled reakcí (odezev).

5. Geny, které řídí embryologii různých typů buněk a zajišťují, že každá část v těle bude správně začleněna do systému.

Odkud se všechny tyto geny vzaly? První jednoduchý organismus žádný z těchto genů nepotřeboval, protože neobsahoval specializované buňky, ale měla ho tvořit jen jedna jednoduchá nediferencovanái buňka. Protože přírodní výběr na úrovni genotypu nefunguje, dokonce ani nemůže cokoli vytvořit (jen protřídit to, co již existuje na úrovni fenotypu), musely být výše zmíněné geny buď produktem čiré náhody, nebo výsledkem inteligentního plánu. To jsou jediné dvě možnosti, které máme k dispozici, a podíváme-li se na složitost systému, pak se jako jediné pravděpodobné vysvětlení jeví inteligentní plán.

Haeckelova teorie gastrey je tedy založena na prosté morfologické sekvenci, která na papíře působí seriózním dojmem, ale z genetického hlediska je naprosto neudržitelná. Přečtěte si o způsobu, jakým se variace zvyšují.

Všechny mechanismy, které vytvářejí variaci, se opírají o existující genetický materiál. Žádný z nich nebyl předmětem výběru, a každý z nich musel vzniknout náhodou nebo konstrukcí.


Poznámky:

i nespecializovaná – pozn. recenzenta

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 914 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »