Pokud by se život jako takový měl [samovolně] vyvinout z neživé hmoty, pak by se organické molekuly musely vyvinouti z anorganického materiálu a stavební kamenyii těl všech živých organismů by musely nějakým způsobem samy vytvořit první živou buňku. Ve dvacátých letech minulého století přišli ruský biochemik Alexandr Ivanovič Oparin (1894–1980) a anglický genetik John B. S. Haldane (1892–1964) nezávisle na sobě s hypotézou, že prvotní atmosféra Země byla redukujícíiii a že klíčem k zodpovězení otázky původu života by mohly být organické molekuly, které se v takové atmosféře vytvořily. Tuto hypotézu otestoval ve své laboratoři v roce 1953 americký chemik a biolog Stanley L. Miller (1930–2007), a to pomocí speciální skleněné aparatury (obrázek 5.1), ve které nechal procházet elektrické výboje simulovanouiv primitivní (prvotní) redukující atmosférou Země. Mezi 35 různými složkamiv, které našel ve výsledné směsi, bylo 9 aminokyselin, které jsou jak známo stavebními kameny bílkovinvi.1

Od té doby byly v mnoha světových laboratořích prováděny četné experimenty s různými simulovanými podmínkami, při kterých se podařilo vytvořit 19 z 20 aminokyselin tvořících bílkoviny a 5 dusíkatých bází nezbytných pro tvorbu nukleových kyselin i řady cukrů. Tyto experimenty jsou považovány za nevyvratitelný důkaz zcela přírodního původu všech organických molekulvii. Dále se vědci domnívají, že se tyto molekuly nahromadilyviii v prvotním oceánu a vytvořily takzvanou organickou polévkuix. K uspořádání těchto jednoduchých složek do složitějších struktur musí proběhnout proces nazývaný odborně polymerizace.

Americký biochemik Sidney W. Fox (1912–1998) přišel s návrhem, že k polymerizaci mohlo dojít v rovníkové oblasti, kde se díky zahřívání a vypařování mohly vytvořit vhodné podmínky pro tyto reakce. Sidney Fox demonstroval, že ve směsi aminokyselin, ohřívané po sedm hodin na teplotu 200°C, se vytvářejí struktury podobné bílkovinám, které nazval protenoidy. Protenoidy vykazují slabou katalytickoux aktivitu a po ochlazení vytvářejí mikrosféryxi připomínající primitivní buňky. Zdá se, jako by soubor těchto experimentů poskytoval dostatek důkazů potvrzujících důvěryhodnost evolučního paradigmatu. Ve skutečnosti však mají velmi závažné nedostatky.

POZNÁMKY:

i spontánně vytvořit – pozn. recenzenta
ii tj. atomy a molekuly – pozn. recenzenta
iii bez volného kyslíku – pozn. recenzenta
iv předpokládanou – pozn. recenzenta
v Produkty fyzikálně-chemických reakcí, které proběhly v simulované atmosféře uvnitř skleněné aparatury. – pozn. recenzenta
vi proteinů – pozn. recenzenta
vii Vyskytujících se v tělech všech živých organismů. – pozn. recenzenta
viii zkoncentrovaly – pozn. recenzenta
ix prapolévku – pozn. recenzenta
x Katalýzou nazýváme změnu rychlosti chemické reakce způsobenou látkami (tzv. katalyzátory), které se touto reakcí chemicky nezmění. Již nepatrné množství těchto látek (katalyzátorů) může značně ovlivnit rychlost reakce. – pozn. recenzenta
xi mikroskopické objekty kulovitého tvaru – pozn. recenzenta

ODKAZY:

(1) MILLER, S. L. A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions. In Science. 1953, sv. 117, s. 528– 529.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »