Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Co dělat s nízkým sebevědomím?
Jste znepokojeni nízkým sebevědomím a jeho účinky? Možná si myslíte, že Vy nebo někdo na kom Vám záleží, trpí nízkým sebevědomím. Zde najdete užitečné informace.

Možná budete překvapeni, když se dozvíte, že sebevědomí není biblickým pojmem. Pochopení toho, jaký vývoj měly současné představy o sebevědomí a jaký dopad mělo učení o sebevědomí na naši společnost, Vám pomůže uniknout z pasti nízkého sebevědomí.

Počátek moderních myšlenek o sebevědomí

Naše moderní pojetí sebevědomí mělo počátky koncem 19. století, když o tom začal psát lékař William James. Dr. James věřil, že lidé s vysokým sebevědomím jsou šťastnější a úspěšnější než lidé s nízkým sebevědomím. Věřil, že osobní sebevědomí je založeno na tom, jak blízko se daná osoba dostala k úspěšnému dosažení osobních záměrů a cílů. Ale kde tyto svoje představy o sebevědomí vzal? Bylo jeho učení biblické?

Učení Williama Jamese nebylo založeno na biblických pravdách. Jeden spisovatel řekl, že „pozice Williama Jamese byla plná pochybování a skepse a jeho spisy byly součástí podrývání náboženské víry, čehož se psychologie obecně dopouští“. Místo toho, aby se snažil poznat Boha, James nahradil biblickou spiritualitu za mystické zážitky.

Jeho zájem o mystické zážitky jej vedl k experimentování s různými variacemi léků, které ovlivňují mysl. Navíc byl James prvním prezidentem americké pobočky Společnosti pro psychický výzkum (Society for Psychical Research), tato společnost se zabývala porozuměním psychiky a paranormálních (nevysvětlitelných) aktivit. Bůh takové aktivity odsuzuje v 1. Samuelově 15:23.

Od doby, kdy William James poprvé psal o sebevědomí, toto téma bylo hodně studováno a bylo o něm značně psáno psychology, pedagogy a dokonce i církevními představiteli. John Dewey, Abraham Maslow, Nathaniel Branden a jiní, ovlivnili populární představy o sebevědomí a to mělo dopad na současné postupy při výchově dětí a vzdělávání. Jinými slovy, co tito lidé učili, mělo takový vliv na společnost, že to ovlivnilo to, jak jsme vychovali naše děti a jak jsme je naučili vidět sami sebe i ostatní. Rychlé prostudování toho, kdo tito velmi vlivní lidé jsou a co učí, by však měla pozvednout červenou vlajku v myslích upřímných křesťanů. Vůdci tohoto hnutí o sebevědomí jsou Humanisté, ateisté a filozofové New Age.

Sebevědomí je definováno

Populární myšlenky o sebevědomí se odráží v moderních definicích. Například v Merriam-Webster on-line slovníku je definováno sebevědomí jako „důvěra a spokojenost sama se sebou“ a v seznamu synonym jako ego, hrdost a sebeúcta. Učí nás, že lidé s vysokým sebevědomím jsou asertivní, sebejistí a odolní, zatímco lidé s nízkým sebevědomím jsou úzkostliví, deprimovaní a neúspěšní v životě a ve vztazích.

Nízké sebevědomí je připisováno jako příčina širokého spektra společenských nezdarů a trápení, včetně špatných výsledků ve škole, zneužívání drog, alkoholismu a kriminálního chování. Po celá desetiletí se pracovníci s dětmi snaží budovat jejich sebevědomí prostřednictvím pochvaly a cvičeními pro vybudování sebevědomí. Bylo napsáno na tisíce knih a vytvořeny programy, aby pomohly lidem – hlavně dětem – vybudovat sebevědomí.

Zvýšení sebevědomí díky těmto typickým intervencím mohou být však pouze dočasně úspěšné. Samozřejmě, důvodem pro toto selhání je, že hnutí o sebevědomí je postaveno na chybném základě. Problém je, že centrem této představy není Bůh. Namísto toho jsme centrem my sami. Populární metody budování sebevědomí jsou založeny na změně našeho pohledu na nás samotné. Pravdu o sobě však před svým vlastním já na dlouho neukryjeme.

Ellen Whiteová, křesťanská spisovatelka 19. Století, která rozpoznala nedostatky psychologie, měla pravdu, když napsala toto:

Opravdové principy psychologie se nacházejí ve Svatých Písmech. Lidé neznají svoji vlastní hodnotu. Jednají podle svého neproměněného temperamentu a charakteru, protože nehledí na Ježíše, na Tvůrce a Dokonavatele jejich víry. Ten, kdo přichází k Ježíši, ten kdo v Něj věří a činí Jej svým příkladem, si uvědomuje význam slov: dal jim moc stát se syny Božími.(MS 121, 1902. ML 176)

Při pohledu na povahu našeho Stvořitele je člověk konfrontován a nemá o sobě dobré mínění. Bible však ujišťuje, že Bůh, který Tě zná dokonce lépe než Ty sám, Tě miluje. On Tě miluje dokonce, i když o Tobě všechno ví. Ale jeho láska k Tobě je ještě hlubší, než pouhé přijetí toho jaký jsi. Bůh poskytuje každý nezbytný zdroj, aby ses pohnul od bodu, kde se nacházíš a mohl ses stát tím, jakým Tě On zamýšlel. Ježíš zaslíbil ve Zjevení 21:7, „Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví, já mu budu Bohem a on mi bude synem.“

Na rozdíl od toho, co jste možná slyšeli, nízké sebevědomí není problémem, který stojí za nepřeberným množstvím společenských neduhů, kterým dnes čelíme. Tímto problémem je žít život oddělený od Boha. A zatímco náboženství či Bůh byl obviňován za žalostný stav lidstva, Bible ve skutečnosti vypráví docela jiný příběh.

Přečtěte si články níže a dozvíte se více:

Sebevědomí versus vlastní hodnota: Biblický pohled – Je naše hodnota založená na úspěchu a kráse nebo jde o něco víc?
Biblické principy pro rozvoj zdravého vnímání vlastní hodnoty – ve světle skutečnosti, že jsme pro Boha vzácní, není divu, že pokud techniky sebevědomí odmítají Boha jako součást řešení, potom nevytváření trvalé výsledky.


Autor:

Tammie Burak – Tammie Burak je spisovatelka na volné noze, která ráda píše o tématech víry, zdraví, přírody a vzdělávání. Píše pro děti i dospělé.

 


i. Paul C. Vitz, “The Psychology of Atheism,” Leadership University, www.leaderu.com (accessed October 25, 2013).
ii. “Self-esteem,” Merriam-Webster Dictionary, www.merriam-webster.com (accessed October 25, 2013).

iii. Polly Toynbee, “At last we can abandon that tosh about low self-esteem,” The Guardian, www.theguardian.com (accessed October 25, 2013).

 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »