Poznáte je tedy po jejich ovoci (Matouš 7:20)

Můžeme si užívat ovoce a přitom ignorovat kořeny?

To je velmi důležitá otázka, kterou nemůžeme ignorovat. Mnozí lidé jsou v dnešní době podvedeni, protože nezkoumají kořeny různých systémů víry. To má za následek, že se podílejí na různých aktivitách, které jsou skutečně nebezpečné. Ovoce, které Eva vzala, se zdálo být nevinné a dobré. Ale následky jeho konzumace zavedlo lidstvo na cestu, po které si mnozí z nás přejí, abychom nekráčeli.

U mnoha našich skutků se zdá, že jsou nevinné a dobré, ale nakonec přinesou katastrofu. Je možné, že nás Satan navedl, abychom pojedli z ovoce stromu poznání dobrého a zlého?

Každý z nás má ve svém životě strom poznání dobrého a zlého. To, jestli z něho jíme, záleží na našem vztahu s naším Pánem a na našem spojení s Duchem Svatým. Věřím, že v dnešní době existuje mnoho činností, které Satan představil světu a církvi, které se zdají být nevinné, ale kam nás tyto činnosti zavedou?

Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti.Přísloví 14:12

Když se podíváme na Krále Šalamouna, nejmoudřejšího muže, který kdy žil, uvidíme cestu, po které jej vedl Satan, když se ženil s manželkami. Pro nepřítele našich duší nejsme žádným soupeřem. Dokonce i Šalamoun, s veškerou svou moudrostí, podlehl Satanovým lžím.

Musíme zkoumat kořeny všeho, s čím jsme konfrontováni. Pokud je kořenový systém vadný, jsme varováni, abychom toho zanechali.

Každý den jsme bombardováni učením New Age. Média a literatura všech druhů nám představuje principy a postupy, které jsou v rozporu s biblickým učením.

V naší mysli by nám měli blikat signály označující nebezpečí. Víme, že bychom neměli mít nic společného s praktikami New Age. Ale Satan je rafinovaný a někdy to vypadá, že si můžeme vzít tu dobrou část a o tu zlou se nestarat.

Tři typy křesťanů

Z tohoto pohledu existují v dnešním křesťanství tři skupiny křesťanů:

1. Ti, kteří rozpoznávají, že praktiky a filozofie New Age je v rozporu s jejich křesťanskou vírou a odmítají mít s tím cokoliv společného.

2. Ti, kteří nemají ponětí o svých vazbách na hnutí New Age.

3. Ti, kteří jsou si vědomi, že mnoho z těchto praktik, které přichází do církve, pochází z východních a nekřesťanských kořenů, ale nevidí nic špatného na používání těchto technik a postupů pro zlepšení své křesťanské zkušenosti.

V knize Velký Spor Věků čteme následující slova:

… spiritismus nyní mění své formy. Zakrývá některé své pochybné rysy a halí se do pláštíku křesťanství.
Ani v jeho dnešní podobě nelze tento podvod nadále tolerovat. Ve skutečnosti je nebezpečnější než dříve, protože je záludnější. Dříve spiritismus odmítal Ježíše Krista a Bibli, nyní předstírá, že je přijímá a uznává. (557-558)

Není pochyb o tom, že Satan pokřesťanšťuje některé aspekty ze starověkého pohanství a okultní praktiky, a činí je tak pro nás přijatelnější.

Nebezpečné zóny

Zde zmíníme pouze některé z oblastí, skrze které se spiritismus a starověké pohanství vplížili do našich každodenních životů.

Mnoho rodičů například zapsalo své děti do hodin Karate, aby se uměly bránit, když se je někdo bude pokoušet šikanovat. Nikdy však nepřemýšleli o tom, že orientální bojová umění jsou neoddělitelně spjatá se svou pohanskou filozofií.

V některých sborech jsme dali stranou naše čtvrtletní úkoly sobotní školy a používají se místo nich knihy jako např. Chatrč (The Shack) a neuvědomujeme si, že tyto knihy nás a naši mládež činí náchylné k okultním myšlenkám.

Je velmi důležité, abychom zkoumali kořeny knih, které čteme a filmů, které sledujeme. Pokud autor knihy má vazby na New Age, měli bychom být velmi opatrní v tom, jestli vůbec takovou knihu číst. Satan ovládá zábavní a hudební průmysl a již tak očaroval mysl mladých i starých.

Slyšeli jste o proutkaření? Je to okultní čarodějnická praxe, která začala v Německu během období renesance a má mnoho různých forem. Mnozí okultisté používají větve stromů, aby odhalili, co je pod zemí, po které chodíme. Když se větvička, kterou drží, určitým způsobem pohybuje nebo chvěje, předává tak informaci o podzemní vodě nebo o těžebních příležitostech. (Podívejte se na osobní svědectví o proutkaření a dalších psychotronických technikách od Martina Ševčíka)

Když studujeme historii těchto praktik, lehce poznáme, že jejich kořeny nejsou křesťanské. Samotní proutkaři neumí dost dobře vysvětlit, jak to celé funguje. Prostě jen vědí, že to funguje. Co o tomto typu věštění říká Bible?

Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.Deuteronomium 18:10-12

Kompromis

Je zajímavé si povšimnout, jakou roli v tomto posunu myšlení směrem k New Age hrála Římsko-katolická církev. V pátém a šestém století se katolická církev rozhodla, že pokřesťanští některé pohanské praktiky s cílem přilákat nové členy. V této době přichází také na scénu svěcení neděle, protože lidé kolem nich uctívali „slunce“ v neděli, v první den týdne.

Uctívání Marie pochází z uctívání pohanské bohyně Ištar a jejího dítěte. Řekové uctívali Jupitera a jeho socha byla Katolicismem přejmenována na sv. Petra.

Mnoho okultních praktik vstoupilo do církve tímto způsobem, takže pro pohany bylo snazší, stát se součástí církve.

Dnes jsme na určité praktiky tak zvyklí, že neřešíme otázky, odkud přišly a co vlastně znamenají.

Satan ze sebe vydal to nejlepší, aby napadl každý aspekt našich životů. Napadá náš prostor také vstupem do našich modlitebních životů.

Pro většinu lidí je velmi těžké trávit dlouhý čas na modlitbě, tak se stal velmi populárním modlitební labyrint. Když prozkoumáte kořeny modlitebních labyrintů, zjistíte, že tato praktika pochází z Řecké mytologie, kde v samém středu tohoto uctívání stál bůh Zeus.

Katolická církev převzala tuto praxi a zavedla Boha jako střed uctívání pomocí „Křížových cest“, které mají být součástí cesty k Bohu. Některé skupiny, dokonce i v církvi zavedli myšlenku, že můžete najít boha v sobě díky modlitebnímu labyrintu. Toto je New Age panteismus, něco, před čím jsme byli varováni:

Nahradit čisté smýšlení a svatý život vnějšími náboženskými formami je dnes pro neobrácené lidi stejně lákavé jako v době oněch židovských učitelů. Dnes stejně jako tehdy existují falešní duchovní vůdcové, jejichž učení mnozí dychtivě naslouchají. Satan se pomocí svého důvtipu snaží lidi odvrátit od naděje na spasení skrze víru v Krista a poslušnost Božího zákona (AA 387).

Panteismus podkopává víru v Bibli. Proč bychom měli mít něco společného s panteistickým způsobem uctívání?

Biblická alternativa

Bible a Duch Proroctví nás dostatečně varují proti okultním a pohanským praktikám.

„Může špatný strom nést dobré ovoce?“ Věřím, že rada od Boha dnes je stejná jako rada Jeho lidu Izraeli tenkrát: Zkoumejte kořeny!

Vím, Hospodine, že člověk nemá svou cestu ve své moci a že ten, kdo chodí, neurčuje svoje kroky.Jeremiáš 10:23
Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.Žalm 32:8

Tohle jsou rady, které nám byly dány. Buďme poslušní těchto rad a prosme Boha, aby nás vedl a provázel nás po Jeho stezce spravedlnosti.


Autor:

Nettie Gill

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 925 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
Pohan
Osoba či skupina, která se neztotožňuje z určitým náboženstvím, nejčastěji s Židovstvím, Křesťanstvím, či s Islámem. Ve Starém zákoně se “pohanem” myslí každý, kdo nenásleduje a neuctívá Boha Izraele.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »