Jedna kananejská žena z okolí Týru obdržela zázrak od Ježíše.

Skutečná víra znamená věřit, i když se na počátku zdá, že to nefunguje. nám vypráví o nežidovské ženě kananejského původu, která přišla za Ježíšem požádat ho o uzdravení její dcery.

Učedníci a Ježíš přicházeli až k hranicím Fénicie, když tato žena přišla k Ježíšovi. Kristovo poselství se rozšířilo do oblasti Fénicie, kde kananejští žili. Tato žena slyšela o prorokovi, o kterém bylo známo, že uzdravuje všechny druhy nemocí. Jak slyšela o jeho moci, objevila se v jejím srdci naděje.

Inspirována mateřskou láskou se rozhodla předložit Ježíši případ své dcery. Byl to její rozhodný záměr přednést svoje trápení k Ježíši. On musí vyléčit její dítě. Hledala pomoc od pohanských bohů, ale nezískala žádnou úlevu. A někdy byla v pokušení přemýšlet: “Co pro mě může udělat tento židovský učitel?” Ale rozhodla se neztratit svojí jedinnou naději.

Kristus věděl v jaké situaci tato žena je. Věděl, jaká byla její touha ho vidět a postavil se jí do cesty. Zajímal se o její žal, mohl dát učedníkům živoucí ukázku lekce, kterou zamýšlel učit. Proto přivedl své učedníky do této oblasti. Toužil, aby viděli neznalost existující ve městech a vesnicích v zemích blízko Izraele.

Židé, kteří dostali každou příležitost pochopit pravdu, byli bez znalostí potřeb lidí kolem nich. Neměli žádnou snahu pomoci duším ve tmě. Dělící zeď židovské hrdosti byla postavena, zavřela dokonce i učedníky od soucitu s pohanským světem. Ale tyto překážky měly být odstraněny.

8252-Jesus-womanx320

Kristus však okamžitě neodpověděl na žádost ženy. Ale i když Ježíš neodpověděl, žena neztratila víru. Když procházel kolem, jakoby ji neslyšel, ona ho následovala a pokračovala se svojí prosbou.

Unavení její neodbytností, učedníci požádali Ježíše, aby jí poslal pryč. Viděli, že jejich Mistr s ní zacházel s lhostejností a proto předpokládali, že předsudky Židů proti Kananejskému lidu ho těšili. Ale byl to soucítíci Spasitel, kterému žena činila svoji prosbu a v odpověď na žádost učedníků Ježíš řekl: ”Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.”.

Ačkoliv tato odpověď se zdála být v souladu s poředsudky židů, byla to implicitní výtka k učedníkům, kteří to potom chápali jako připomenutí toho, co jim On často říkal, že přišel na svět, aby zachránil všechny, kdo by ho přijmuli. Ta žena se zvýšenou vážností naléhala se svým případem, uklonila se u nohou Kristových a volala: “Pane, pomoz mi”. Vypadá to, že Ježíš stále odmítá její prosby. Dle necitelného předsudku židů, odpověděl: “Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům”. To bylo prakticky tvrzení, že není spravedlivé přenést požehnání z vyvoleného lidu Božího na cizince a nepřátele Izrale.

Tato odpověď by naprosto odradila méně vážně hledající. Ale žena viděla, že přišla příležitost. Přes zjevné odmítnutí Ježíše, spatřila soucit, který nešlo zakrýt. “Ano, Pane,” odpověděla, ”ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů”. Zatímco děti domácnosti jedí u otcova stolu, ani psi nezůstanou nenakrmeni. Mají právo na drobty, které spadají hojně ze stolu. Takže, když tam bylo tolik požehnání pro Izrael, není tam také požehnání pro ni? Bylo na ni pohlíženo jako na psa, cožpak ona nemá nárok na psí drobeček z jeho štědrosti?

Tato žena byla tak odlišná od farizeů. Oni reptali a stěžovali si. Projevili nevíru a hořkost a odmítli tak volně nabídnuté spasení, zdarma jim nabízené. Ta žena byla nešťastného a pohrdaného původu, který nebyl obdařen světlem Božího slova, ale najednou podléhá božskému vlivu Krista a má naprostou důvěru v Jeho schopnost prokázat laskavost, kterou ona žádá.

Ona nemá národní nebo náboženské předsudky, ani hrdost, které by ovlivnily její chování a okamžitě uznává Ježíše jako Vykupitele a je schopna udělat všechno, co On řekne.

“Spasitel je spokojený. Prověřil její víru v něho. Svým chováním k ní dal najevo, že žena, kterou Izraelci považovali za vyvrhele, už není cizinkou, ale patří do Boží rodiny. Jako Boží dítě má právo na Otcovy dary. Kristus plní její prosbu a uzavírá tak poučení pro učedníky. S láskou a soucitem se k ní obrací a říká: “Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.” V tu chvíli byla její dcera uzdravena. Démon ji přestal trápit. Žena poznala svého Spasitele a odešla šťastná, že vyslyšel její prosbu.“ (Touha Věků, 254-255)

I když se zdálo, že jí Ježíš ignoroval, zavrhnul a dokonce i urážel, tato pohanská žena vydržela a setrvala ve své víře, nadále mu důvěřovala a on její žádosti vyhověl. Nejlepší definice víry je důvěra. Je to spolehnutí se na druhého.


Autor:

Wendy Goubej je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

21 Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. 22 A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: “Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon.” 23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: “Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí!” 24 On řekl: “Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.” 25 Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: “Pane, pomoz mi!” 26 On odpověděl: “Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.” 27 Ona řekla: “Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.” 28 Tehdy jí Ježíš odpověděl: “Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.” A od té hodiny byla její dcera uzdravena.
Pohan
Osoba či skupina, která se neztotožňuje z určitým náboženstvím, nejčastěji s Židovstvím, Křesťanstvím, či s Islámem. Ve Starém zákoně se “pohanem” myslí každý, kdo nenásleduje a neuctívá Boha Izraele.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »