Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Biblické principy pro rozvoj zdravého vnímání vlastní hodnoty
Dnešní techniky pro zvyšování sebevědomí vynechávají Boha jako součást řešení. Není divu, že tak nemohou vytvářet trvalé výsledky.

Bůh má pro tebe řešení, jak vylepšit tvé vnímání sebe samého. Jak zvýšit tvé sebevědomí a zlepšit tvé vztahy s ostatními. Jeho plán zahrnuje, abys hledal způsoby, jak pomoci ostatním.

List Filipským 2:3-4 nám radí takto:

Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen svým vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých.

Pomáhat ostatním Vám pomůže

Věděli jste, že lidé, kteří se zabývají dobrovolnictvím, vlastně zlepšují své sebevědomí?i Zdá se, že i věda podporuje myšlenku, že pomáhat druhým je pro nás dobré. Výzkumnice Jennifer Crockerová se spolupracovníky zjistila, že „Lidé se soucitnými cíly mají jasnou mysl, pocit propojení, spolupráce, blízkosti a mají méně konfliktů.ii Ve zkratce, lidé, kteří uvažují v zájmu o druhé, se cítí být více milováni a přijati, a proto jsou sami se sebou spokojeni.

Možná důvod, že sloužíme ostatním lidem nám pomáhá cítit se dobře, protože více odrážíme Boží charakter, když tak činíme.

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé (Marek 10:45)

Musíme si pamatovat, že nikdy nemůžeme udělat nic pro to, abychom si získali přízeň u Boha. Faktem je, že si jeho dobrotu, kterou na nás vylévá, nezasloužíme – také nazývanou milost – neboť jsme se proti Němu vzbouřili skrze hřích. Je to Bůh, který nás pozvedá z našeho padlého, hříšného stavu. Vidíme naši hodnotu v tom, jak On nás miluje. Nemáme žádnou vrozenou dobrotu, ale veškerá dobrota, kterou prokazujeme, pochází z Něj. Každý z nás si zasluhuje trest – „mzdou hříchu je smrt“, se píše v listu Římanům 6:23 – Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném (Efeským 1:6). Takže zatímco pomáháme ostatním, můžeme pomoci sami sobě přesunout pozornost od sebe k ostatním, motiv by ale nikdy neměl být zasloužit si Boží přízeň.

Neboť jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není z vás – je to Boží dar, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili (Efeským 2:8-10).

Překonání nízkého sebevědomí

Jsou zde některé aktivity na základě Biblických principů, které Vám mohou pomoci zlepšit vnímání vlastní hodnoty:

Dobrovolnictví – Zjistěte, které potřeby má vaše společenství a zapojte se. Pomáhat ostatním je skvělý způsob, jak se zapojit. V Boží ekonomice to funguje tak, že když pomáháte druhým, požehnání přichází také i k Vám. (viz Lukáš 6:38)

Odmítněte negativní myšlení – Zastavte se, pokud se přistihnete, že o sobě negativně nebo přehnaně kriticky přemýšlíte. Připomeňte si, že Bůh nás tak velmi miloval, že dal svého jediného Syna za oběť, aby s námi mohl žít na věky (Jan 3:16) Bůh to udělal s vědomím, že nejsme dokonalí.

Odpusťte sami sobě – Každý dělá chyby. Jako lidé děláme chyby. To však neznamená zakrývat naše omyly. Když uděláme chybu, měli bychom si připustit hřích jako pochybení, činit pokání a poprosit Boha o odpuštění. On zaslíbil, že nám odpustí a to nám umožní odpustit i sami sobě. 2. Korintským 7:10 nám říká o vině toto:

Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt.

Pečlivě si vyberte svoje přátele – Sdílejte čas s lidmi, kteří nekritizují nebo neodsuzují ostatní. 1. Tesalonickým 5:11 nám říká, povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem. Usilujte o vztahy, které se vzájemně budují.iii

Něco k přemýšlení: Fakta o vaší vlastní hodnotě

1. Nejdůležitější je to, co si myslí Bůh. – Nemusíte se líbit ostatním nebo být jimi schvalováni, abyste se cítili hodnotní. Bůh prokázal, jak hodnotní pro něj jste tím, že poslal svého Syna, aby za vás zemřel. Chce s vámi žít na věky. Pro Boha máte nevyčíslitelnou hodnotu. Proto by vaším životním cílem nemělo být všechny uspokojit a udržovat všechny šťastné. Vašim prvotním zájmem by mělo být konání toho, co se líbí Bohu.

2. Bůh chce, abyste o sebe pečovali. – I když Bible hovoří o „úctě k druhým“ nemůžete zanedbávat nebo zneužívat sami sebe. Od doby, kdy za Vás Ježíš zemřel, požaduje, abyste oslavovali Boha “vlastním tělem a svojí duší.” Nemůžete oslavovat Boha v zanedbaném, zpustlém těle. Dokonce i Ježíš činil přestávky v péči o ostatní, aby pečoval sám o sebe. Bůh chce, abyste o sebe pečovali.

3. Je v pořádku někdy říci „ne“. – Někteří lidé upadají v klam, že péče o ostatní na úkor svého vlastního zdraví jim přinese milost u Boha. Tohle není pravda. Také není pravda, že Bůh schvaluje tzv. “krytí ostatních”, když hřeší nebo se podrobují nějaké autoritě nebo když vás žádají dělat, co je špatné. Spíš než se ptát: „Očekává se ode mě, že to udělám?“, ptejte se: „Požaduje toto po mě Bůh?“.

4. Bůh je náš soudce, nikdo jiný. – Vzhledem k této skutečnosti, můžete vzít s klidem, když vás jiní kritizují, i kdyby to bylo neopodstatněné (viz 1. Korintským 4:4). Ale zkoumejte prvně sami sebe. Pokud jste na vině, potom je to vaše výsada přijmout napomenutí s vděčností a s vědomím, že Bůh často používá druhé k tomu, aby nám ukázal, kde se potřebujeme změnit. Přísloví 9:9 říká: „Dej moudrému a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a přibude mu bystrosti.“ Ale pamatujte si, že Bible také říká: „Co je ale záslužného na tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné.“ (1. Petrova 2:20) Takže bez ohledu na to, zda je kritika oprávněná nebo není, pokud podřídíte svoji vůli Bohu, můžete to zvládnout s grácií.

5. Všechny věci můžete dělat skrze Krista, který Vás posiluje. – Protože jste milováni Bohem, můžete přežít, i když se zdá, že všichni ostatní Vás nenávidí. Mnoho lidí nenávidělo Ježíše a nesouhlasili s ním, ale to jej nezastavilo od toho, aby žil způsobem, který se líbil Bohu. Věděl, že jej Bůh miluje, protože věřil v neměnnou lásku Boží. Dokázal čelit křivdě a zneužívání. Neskrýval se před lidmi nebo nepřestal dělat to, co musel dělat, i když věděl, že jej ostatní nenávidí a říkají o něm špatné věci. On nám dává sílu jít dál, dokonce i když se zdá, že nás všichni nenávidí a odsuzují.iv

Nakonec, pamatujte, že nic nemůže změnit vaši hodnotu, kterou máte pro Boha. Ježíš řekl, že Bůh, který vidí všechno a zná o náš každičký detail, nás stále miluje věčnou láskou:

Cožpak se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavně jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců. (Lukáš 12:6-7)Matouš 28:1

Autor:

Tammie Burak – Tammie Burak je spisovatelka na volné noze, která ráda píše o tématech víry, zdraví, přírody a vzdělávání. Píše pro děti i dospělé.

 


i. Joanna Saisan, Melinda Smith, and Gina Kemp, “Volunteering and its Surprising Benefits,” HELPGUIDE.ORG (accessed October 25, 2013).
ii. Jennifer Crocker, Marc-Andre Olivier, and Noah Nuer, “Self-Image Goals and Compassionate Goals: Costs and Benefits,” PMC, U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine www.ncbi.nlm.nih.gov (accessed October 25, 2013).
iii. Julian Melgosa, Developing a Healthy Mind (Madrid, Spain: Editorial Safeliz, S. L., 2007).
iv. William Backus and Marie Chapian, Telling Yourself the Truth, (Minneapolis, Minnesota: Bethany House Publishers, 2000): 112-113.

 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »