Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Proč tolik lidí čte Boží slovo a přijímá jen tak málo?

Bez Krista je čtení Bible stejné jako čtení jakéhokoli jiného textu.

Židům 4:2 nám říká, že: „Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli.”

V Bibli je více než 3000 slibů. Jedná se o ujištění od milujícího nebeského Otce o Jeho péči a starost o nás. Přijetí těchto slibů vírou přináší pokoj a klidné ujištění o Boží lásce a moci v našich životech. Víra nás spojuje s nebem a dává nám sílu pro boj s temnými mocnostmi. V Kristu nám Bůh dal vše potřebné pro vítězství nad každým hříchem, s ním můžeme odolat i nejsilnějšímu pokušení. Mnozí lidé si však uvědomují, že nemají dostatek víry, a zůstávají od Krista odtrženi. Ve své bezmocnosti a ubohosti by se měli cele spolehnout na milost soucitného Spasitele. Neměli by hledět na sebe, ale na Krista. Touha věků, strana 340(275) nám říká toto:

On je dnes stejně mocným Vykupitelem, jako byl v době, kdy kráčel po zemi, uzdravoval nemocné a vyháněl démony. Víra se rodí z Božího slova (Římanům 10:17). Držte se tedy jeho zaslíbení: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ (Jan 6:37). Vrhněte se k jeho nohám a volejte: “Věřím, pomáhej mé nevíře!” (Marek 9:24) Budete-li tak činit, nikdy nezahynete. Nikdy.

Bez Krista nemůžeme nic dělat (Jan 15:5), ale s Kristem můžeme všechny věci (Filipským 4:13). Kristus slibuje, že když budeme zůstávat v něm, budeme mít řadu výhod. Přineseme hodně ovoce (Jan 15:8). Toto ovoce se projeví jako “láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, pokora a střídmost” (Galatským 5:22-23). Naše duše bude obnovena (Žalm 23:3) a on nám dá “čelenku místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti” (Izaiáš 61:3). Ostatní budou oslavovat a chválit Ježíše, když uvidí ovoce v našem životě (Filipským 1:11). Jeho sláva, bude také naše sláva.

Sláva, o které Bůh mluví, není sebestředný, egoistický druh slávy, ale spíše ten, který vede k požehnání pro druhé. Ježíš říká v Janovi 12:32: ”A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.” Až poté co je Bůh vyvýšen a oslaven, může přivést člověka a tak učinit spásu lidstva. Jeho sláva přináší požehnání pro svět. Druh slávy, kterou učí a káže Robert Schuller, Ježíše Krista z této rovnice vynechává.

Stejně jako dítě musí dostávat potravu prostřednictvím pupeční šnůry v děloze matky, tak i my přijímáme potravu prostřednictvím životně důležitého spojení s Bohem. Bez něj jsme bezmocní v našem boji proti zlu. Bez něj jsme bezmocní v našem boji proti pokušení a hříchu. Naše skutky nás nespasí, ale jsou důkazem skutečné víry v Boha v našem životě. Jsou pomocníky ve vedení druhých ke Kristu a spáse.

Co je to víra?


Velmi doporučujeme knihu Cesta ke Kristu, kterou si můžete buď ZDARMA stáhnout nebo poslehnout online v naší audio knihovně.


Autor:

Wendy Goubej – je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa