Víra je nedílnou součástí jakéhokoliv zdravého vztahu – obzvláště vztahu s Bohem…

Někdy přemýšlíme o tom, jak bychom mohli poznávat Boha. No, je to stejné, jako když poznáváme někoho jiného. K tomu abychom se s někým seznámili, jsou nezbytné tři věci:

1. Musíme s ním mluvit.
2. Musíme mu naslouchat.
3. Musíme jít a dělat věci společně.

To jsou ingredience dobré komunikace. Ale jak víme, že Bůh tam vůbec je?

Využíváme mnoho věcí, které nemůžeme vidět. Jak je to dlouho co jsi naposledy viděl elektřinu nebo vítr? Nemůžeme ani vidět tu záhadnou věc s názvem “život”. Přesto vidíme výsledky všech těchto věcí.

I když nemůžeme vidět Boha nebo slyšet jeho hlas pomocí našeho lidského vybavení, můžeme stále vidět působení jeho síly. Můžeme využít cest komunikace, které nám dal, abychom k němu přišli a poznávali jaký je. Jeho poznáváním se mu můžeme naučit důvěřovat.

Víra je důležitá pro křesťanský život. nám říká: ”Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.”

Někteří lidé si myslí, že je potřeba veliká víra, ale nám říká, že víra malá jako hořčičné semínko může hory přenášet! Očividně tedy není potřeba mít hodně k dosažení velkých věcí. Víra se neměří tím, kolik jí máme. Malá víra, pokud je pravá, činí nemožné.

Co když nemáme víru, potřebnou k tomu, aby Bůh mohl pracovat v našem životě? Prostě je třeba Boha o ni poprosit (). Máme jen prosit Boha o víru, kterou potřebujeme, protože víra tak jako tak nakonec přijde od něj. Potom už nikdy nebudeme v pozici, kdy by nám v našem životě Bůh nemohl obstarat zajištění. “Pane, já věřím, pomoz mi od mé nevěry”, je to, co můžeme říci, kdykoliv si myslíme, že nemáme dost víry. On je tak věrný, aby nám pomohl v naší nouzi, kdykoliv to potřebujeme.

Duchovní sliby jsou vždy k dispozici. Ale sliby dočasného požehnání, a to i pro život samotný, jsou dávány a odepírány příležitostně podle toho jak to Boží vůle vidí pro nás jako nejlepší. Víra stále důvěřuje Bohu, i když věci nefungují tak, jak chceme. Je snadné věřit Bohu, když život probíhá hladce (dle našich představ).

Skutečná zkouška víry přichází, když se zdá, že naše modlitby zůstávají bez odpovědi. Pravdou je, že nepracujeme na naší spravedlnosti ani na naší víře. Obojí jsou dary. Obojí přišlo v důsledku poznání Ježíše. A poznání Ježíše přichází v důsledku prožitého času na modlitbách a ve společenství s Ním. Pokud k Němu přijdeme, On nám dodá opravdovou víru, kterou potřebujeme.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

6 Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.
5 Apoštolové řekli Pánu: “Přidej nám víry!” 6 Pán řekl: “Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši: „Vykořeň se a přesaď se do moře“, a poslechla by vás.”
20 I