Amazing Discoveries | Úžasné objevy

Víra je nedílnou součástí jakéhokoliv zdravého vztahu – obzvláště vztahu s Bohem…

Někdy přemýšlíme o tom, jak bychom mohli poznávat Boha. No, je to stejné, jako když poznáváme někoho jiného. K tomu abychom se s někým seznámili, jsou nezbytné tři věci:

1. Musíme s ním mluvit.
2. Musíme mu naslouchat.
3. Musíme jít a dělat věci společně.

To jsou ingredience dobré komunikace. Ale jak víme, že Bůh tam vůbec je?

Využíváme mnoho věcí, které nemůžeme vidět. Jak je to dlouho co jsi naposledy viděl elektřinu nebo vítr? Nemůžeme ani vidět tu záhadnou věc s názvem “život”. Přesto vidíme výsledky všech těchto věcí.

I když nemůžeme vidět Boha nebo slyšet jeho hlas pomocí našeho lidského vybavení, můžeme stále vidět působení jeho síly. Můžeme využít cest komunikace, které nám dal, abychom k němu přišli a poznávali jaký je. Jeho poznáváním se mu můžeme naučit důvěřovat.

Víra je důležitá pro křesťanský život. nám říká: ”Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.”

Někteří lidé si myslí, že je potřeba veliká víra, ale nám říká, že víra malá jako hořčičné semínko může hory přenášet! Očividně tedy není potřeba mít hodně k dosažení velkých věcí. Víra se neměří tím, kolik jí máme. Malá víra, pokud je pravá, činí nemožné.

Co když nemáme víru, potřebnou k tomu, aby Bůh mohl pracovat v našem životě? Prostě je třeba Boha o ni poprosit (). Máme jen prosit Boha o víru, kterou potřebujeme, protože víra tak jako tak nakonec přijde od něj. Potom už nikdy nebudeme v pozici, kdy by nám v našem životě Bůh nemohl obstarat zajištění. “Pane, já věřím, pomoz mi od mé nevěry”, je to, co můžeme říci, kdykoliv si myslíme, že nemáme dost víry. On je tak věrný, aby nám pomohl v naší nouzi, kdykoliv to potřebujeme.

Duchovní sliby jsou vždy k dispozici. Ale sliby dočasného požehnání, a to i pro život samotný, jsou dávány a odepírány příležitostně podle toho jak to Boží vůle vidí pro nás jako nejlepší. Víra stále důvěřuje Bohu, i když věci nefungují tak, jak chceme. Je snadné věřit Bohu, když život probíhá hladce (dle našich představ).

Skutečná zkouška víry přichází, když se zdá, že naše modlitby zůstávají bez odpovědi. Pravdou je, že nepracujeme na naší spravedlnosti ani na naší víře. Obojí jsou dary. Obojí přišlo v důsledku poznání Ježíše. A poznání Ježíše přichází v důsledku prožitého času na modlitbách a ve společenství s Ním. Pokud k Němu přijdeme, On nám dodá opravdovou víru, kterou potřebujeme.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

6 Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.
5 Apoštolové řekli Pánu: “Přidej nám víry!” 6 Pán řekl: “Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši: „Vykořeň se a přesaď se do moře“, a poslechla by vás.”
20 I přivedli ho k němu. Jakmile ho duch spatřil, ihned s ním zalomcoval, chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu u úst. 21 Ježíš se zeptal jeho otce: “Jak je to dlouho, co se mu to stává?” On řekl: “Od dětství. 22 Často ho hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžešli něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám.” 23 Ježíš mu řekl: “Můžešli! Všechno je možné tomu, kdo věří.” 24 Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal: “Věřím, pomáhej mé nevíře!” 25 Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: “Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!” 26 Ten vykřikl a silně jím zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. 27 Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa