Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Křesťanský zdroj síly

Nemáme žádnou moc z naší vlastní síly. Učíme se od Ježíše, že naše síla přichází pouze prostřednictvím jeho Ducha, který v nás přebývá.

Židům 2:14-18 nám říká, že Ježíš byl jako jeden z nás v každém směru. Byl vystaven zápasům a pokušení. Byl hladový, žíznivý a byl unavený. Musel se stát takovým jako my, aby mohl být způsobilý stát se druhým Adamem, náším Spasitelem.

Stal se naším příkladem v každém směru. Ježíš se může vcítit do každé lidské zkušenosti a okolnosti. A nikdy nemůžeme říci, že měl nějakou zvláštní výhodu.

Jaktože tedy Ježíš činil zázraky a jaktože žil poslušně v každém směru?

Jednota s Otcem

Jan 5:19 a Jan 8:28 nám říká, že nedělal nic sám od sebe (nebo z vlastní síly). Jan 10:30-33 nám ukazuje tajemství Kristovi moci, kterou můžeme mít také. Jan 10:30 říká: ”Já a Otec jsme jedno” a Jan 6:57 nám říká “…ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne”.

Tohle není nějaké bizarní doslovné pojídání Ježíše, ale duchovní strava. V Janovi 6:48 Ježíš nazývá sám sebe “chléb života”, ve verši 51, “živý chléb” a je také známý jako “Slovo Boží” v Jan 1:1. Boží Slovo je pak také Bible, která obsahuje Ježíšova slova, když byl zde na Zemi, stejně tak jako Duchem svatým inspirovaná slova za 1500 let židovských dějin (2. Timoteovi 3:16-17). Toto je ten “Chléb”, na který jsme zváni na pohoštění. Bez něj nemůžeme mít život (Jan 6:53).

Syn byl v úzkém spojení se svým Otcem a právě díky tomuto úzkému spojení byl Otec schopen pracovat skrze Ježíše. Ježíš byl zcela závislý na svém Otci ve všech věcech. Zázraky, uzdravování a učení, vše bylo skrze Otce. Ježíš se stal plně člověkem, kterého síla byla závislá plně na Otci.

Tento princip spojení s Otcem platí i pro nás, protože se máme spojit s Ježíšem stejně tak úzce, jako Kristus se svým Otcem. Jan 15:1-8 mluví o Ježíši jako o vinném kmeni a každý z nás je ratolest v Kristu, nesoucí ovoce. Ježíš nám říká toto:

Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. – Jan 15:4-8

Jabloň nese ovoce, protože je jabloň, ne proto, aby se jí stala. Totéž platí v křesťanském životě. Křesťané dělají dobro, protože jsou křesťané, nikdy proto, aby se jimi stali, nebo aby dostali nějakou odměnu. Pokud budeme setrvávat v Kristu, pak Kristus bude žít v nás.

Hříšný člověk se může stát spravedlivým jedině vírou v Boha a živým spojením s ním. – Touha věků, 194(242).

Stejně jako byl Ježíš odevzdán Otci, tak i my se máme odevzdat Ježíši.

Jak Ježíš udržoval nezbytné spojení s Otcem? Marek 1:35 nám říká, že Ježíš vstával brzy ráno, ještě za tmy a modlil se. A nemodlil se sobecké modlitby, ale modlitby, které vždy dávají Boží vůli na první místo (Matouš 26:39; Jan 6:38). Vždy se ptal: “Co chceš, abych udělal?” a požádal o sílu k plnění Boží vůle.

Pyšný člověk si chce spasení zasloužit. Ale právo na vstup do nebe a způsobilost pro život v něm nám dává jedině Kristova spravedlnost. Dokud člověk neuzná svoji vlastní slabost, nezbaví se pocitu soběstačnosti a nepodřídí se Bohu, nemůže Pán pro jeho záchranu nic udělat. Jen za těchto podmínek může člověk přijmout dar, který mu Bůh chce udělit. – Touha věků 188(234)

Jaký rozdíl oproti učení Ignáce z Loyoly, Roberta Schullera a jiných z nových spirituálních hnutí, které zaměřují pozornost na sebe, na naše schopnosti se vykoupit a dokonce na naše schopnosti stát se bohy.

Praktické modlitební principy


Velmi doporučujeme knihu Cesta ke Kristu, kterou si můžete buď ZDARMA stáhnout nebo poslehnout online v naší audio knihovně.


Autor:

Wendy Goubej – je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »