Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Praktické modlitební principy

Naučte se některé praktické rady pro modlitby – tak jak se modlil Ježíš.

Stát se zbožnou osobou vyžaduje velkou pomoc od Boha, ale určité trpělivé úsilí stejně tak z naší strany. Je důležité stanovit si čas, místo a metodu pro modlitbu.

Stanovit si čas na modlitbu

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. – Marek 1:35
Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc, můj králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě! – Žalm 5:3

Ježíšův nejoblíbenější čas pro modlibu byl časně ráno předtím než začal svůj nabitý program služby a kázání. Bůh má rád, pokud jsme s ním ve spojení celý den. Nicméně, pokud se neobrátíme k Bohu na začátku našeho dne s prosbou o milost a sílu, často se pak nacházíme na kolenou ve večerních hodinách a žádáme o odpuštění za chyby, které jsme udělali.

Stanovit si místo k modlení

…vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. – Marek 1:35
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. – Matouš 6:6

Ježíš si vždy našel tiché místo pro kontakt se svým Otcem. Někdy to byla zahrada, někdy vrcholek hory, ale kdekoli to bylo, byl obvykle venku a sám, kde nebyl rušen.

Je důležité najít si zvláštní místo, kde nebudeme rušeni během našeho času s Bohem. Může to být oblíbené křeslo u vaší postele nebo to může být někde na dvorku. Mnoho lidí uvádí, že jejich zbožný život se dobíjí, když jsou venku v přírodě, tak jako býval Ježíš.

Ať už zrána venku nebo v noci pod hvězdami, můžete cítit Jeho přítomnost ve větší míře, když jste obklopeni důkazy Božího stvoření. Ale důležité je, vybrat si klidné místo, kde můžete být sami, aby jste se tak poradili se svým nejlepším Přítelem.

Stanovit si způsob modlitby

Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte. – Matouš 6:7-8.

Matouš nám říká, že Bůh nechce v našich modlitbách slyšet marné opakování vět či slov. Modlitba je otevírání svého srdce Bohu jako přítel a to je vhodné kdykoli, kdekoli a jakýmkoli způsobem. Přesto i v těch zvláštních okamžicích času stráveného o samotě, v důvěrném společenství s Otcem, Ježíš poklekl a modlil se nahlas.

Zůstat v Ježíši, znamená umožnit Jeho slovům zůstat a působit v nás. V Jeho analýze, jak žít jako křesťan, Ježíš zcela jasně ukazuje, co to opravdu znamená být ve spojení s ním.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. – Jan 15:7

Setrvávat v Kristu znamená, že Jeho slova, Jeho učení a Jeho životodárné zásady vyplní vaši mysl a změní váš život. Boží slova obsahují životodárnou sílu (Žalm 33:9; Jan 6:63). Jedná se o napojení se ke zdroji síly ve vašem životě.

Proč tolik lidí čte Boží slovo s tak malým přínosem?


Velmi doporučujeme knihu Cesta ke Kristu, kterou si můžete buď ZDARMA stáhnout nebo poslehnout online v naší audio knihovně.


Autor:

Wendy Goubej – je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

1 komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • „Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. NEBUĎTE IM PODOBNÍ. Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, než by ste ho prosili. Vy sa teda modlite TAKTO: „Otče náš…..“
    Matúš 6, 7 a nasl.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa