Bůh nám věrně oznamuje, že pro záchranu mu musíme plně důvěřovat, ale také nám pomáhá, abychom to dokázali.

Když vnímáme, že Bůh je skutečný a v našich životech aktivní, máme touhu se o Něm dozvědět víc. Jak začínáme vnímat naši hříšnost a naši potřebu Krista, začínáme také toužit po osobním vztahu s Ním. Chceme mu dát naši lásku, ale někdy se zdá, že nemáme co dát. Jak vlastně obrácení začíná a jaká je v něm naše role?

Ježíš učil, že spravedlnost potřebná ke vstupu do nebe je daleko větší, než jaká byla spravedlnost zákoníků a Farizeů (Matouš 5:20). Spravedlnost potřebná ke spáse je spravedlnost z víry (Galatským 2:15-21). Spravedlnost z víry je transakce – ten nejúžasnější obchod, jaký se nám kdy naskytl. Vyměňujeme naši naprostou hříšnost za Kristovu svatou spravedlnost. To je ta jediná spravedlnost, která nám může zajistit přístup do nebe.

Zemřete sami sobě

Kristovu spravedlnost obdržíme, když se vzdáme snahy o získání spasení skrze naše dobré skutky nebo naše dobré chování a odevzdáme naši vůli Bohu. Bible nazývá ty, kteří sami sobě umřeli “mrtvými” (Římanům 6:11). Mrtví lidé nemohou hřešit (Římanům 6:7). Sami sobě zemřeme, když jsme duchovně ukřižováni spolu s Kristem (Římanům 6:6).

Jedná se o skutek odevzdání se, není to skutečná fyzická smrt, ani smrt naší identity. Není to o tom být bezduchým, bezcharakterním robotem, který bez otázek poslouchá. Je to inteligentní odevzdání vlastní sobecké touhy Boží vůli, která je nám zjevena.

Nikdo se sám nemůže ukřižovat. K tomu je potřeba někoho dalšího. I s odevzdáním se je to stejné. Ve skutečnosti potřebujeme Boha, abychom byli schopni se Mu plně odevzdat. A protože Bůh je gentleman, nevnucuje se nám silou, ani nás nijak neovládá proti naší vlastní vůli. Prvně se nás ptá na svolení (Zjevení 3:20). Ježíš mluvil o sebeodevzdání jako o sebezapření, o zmaření svého života, mluvil o vzdání se všeho, aby tak člověk vše získal.

Všichni musíme zemřít. Naše volba je, zda chceme zemřít sami sobě a být znovuzrozeni v Kristu, nebo zemřít bez Krista a vzdát se naší spásy. Když si chceme zachránit naše životy zde na Zemi, ztratíme věčný život, ale když se rozhodneme ztratit jej pro Krista, získáme věčný život (Matouš 16:25). Odevzdání se Kristu není jednorázový zážitek. Je to něco, co musíme činit denně. (Lukáš 9:23).

Odevzdání je Boží práce v nás

Po duchovní smrti následuje život. Římanům 6:4-5 nám říká, že umření sobě samému není konec. Je to začátek nového života v Kristu. Nový život však již řídí Bůh, protože jsme se Jemu vydali. Odevzdání se nebo vzdání se znamená přiznat si, že sami nemůžeme činit nic. Nevyhnutelně to tedy znamená, že přivést nás do tohoto bodu odevzdání musí Bůh. Sami ze sebe tohoto nejsme schopni.

Jsme řízeni buď Bohem nebo Satanem (Římanům 6:16, Lukáš 11:23, Jakub 4:4). Jediné co můžeme ovládat, je výběr toho, kdo nás bude ovládat.

Pokud se však neodevzdáme Kristu, ovládne nás nepřítel. Každý z nás je pod vládou jedné nebo druhé mocnosti, které bojují o svrchovanost v tomto světě. Jiná možnost není. Pod vládu království temnosti se dostaneme snadno, ani nemusíme mít v úmyslu jí sloužit. Stačí, abychom zanedbávali spojení s královstvím světla.Touha věků, 324

Jakub 4:7-8 nám říká, jak odolat ďáblu a jeho ovládání:

Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k Vám. Očisťte ruce, hříšníci a očisťte srdce, lidé dvojí mysli. Jakub 4:7-8

Nechte Boha, aby bojoval proti Satanovi za vás. Sami nejste dostatečně silní. Římanům 7:18-19 nám říká, že vše závisí na správné činnosti vůle – Bůh nám dal sílu volby. Je na nás ji uplatňovat.

Nemůžeš změnit svoje srdce, nemůžeš se sám Bohu zalíbit, ale můžeš si vybrat Mu sloužit, můžeš Mu dát svoji vůli, On potom bude v tobě pracovat ke konání toho, co je v souladu s Jeho dobrou vůlí. (Filipským 2:13). Tedy celá tvoje povaha bude předána pod kontrolu Kristova Ducha, tvoje náklonnost bude koncentrována na Něj, tvoje myšlenky budou v harmonii s Ním.Cesta ke Kristu, 30

Místo vynakládání energie na konání dobrých skutků, abychom získali spasení, bychom měli tuto energii přesměrovat na trávení času s Kristem. Když se den za dnem rozhodujeme hledět na Krista, zveme ho tak, aby konal svoji práci v našich životech a On nás povede krok za krokem až do bodu našeho odevzdání se. Vzdát se můžeme pouze tehdy, když nás k tomuto bodu přivedl Bůh.

K tématu každodenního odevzdání velmi doporučujeme brožurku a sérii videí: Kroky k osobnímu oživení

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »