Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Historie Země: Protichůdné modely
Existují dva hlavní protichůdné modely týkající se původu života. Tento článek poskytuje důležité informace o obou stranách tohoto konfliktu. Na základě uvedených informací se můžeme pro některý z nich rozhodnout.

Definice pojmů

Myšlenka, že přítomnost je klíčem k minulosti, se nazývá . Tento termín říká, že procesy, které vidíme v dnešním světě, existovaly také v minulosti a tedy, že studie současných událostí může být použita k vytvoření modelů minulých událostí. Uniformitarismus se stal základem vědeckého myšlení. Jedná se o základní kámen současných datovacích technik.

Před rokem 1780 nebyla myšlenka uniformitarismu zcela přijata. Dominantní doktrínou byl . Podle tohoto pohledu jsou rysy země a důsledkem série globálních katastrof, z nichž každá provedla rozsáhlé změny, jak ve fyzických rysech země, tak na všech živých věcech.

Historie Uniformitarismu

James Hutton (1726-1797) první prosadil myšlenku o pomalé postupné změně, která by zohlednila také změny v země. V roce 1830 Charles Lyell (1797-1875), Angličan sympatizující s názory Huttona, zdokumentoval uniformitarismus ve své interpretaci původu hornin a krajinných forem západní Evropy. Lyell tvrdil, že země musí být velmi stará kvůli mnoha geologickým změnám, ke kterým došlo postupnými procesy. Co nám země říká o svém věku?

Charles Darwin byl hodně ovlivněn dílem Lyella. Během své plavby na lodi Beagle s sebou vezl Lyellovy „Principy geologie“ a všímal si všech geologických rysů terénu, který viděl. Koncepty evoluce nebyly pro Charlese Darwina zcela nové, neboť jeho dědeček, Erasmus Darwin (1731-1802), byl raným propagátorem evoluce. Názory Charlese Darwina na tuto záležitost byly umocněny během plavby na lodi Beagle, a jeho zkušenosti a pozorování na sopečných Galapágských ostrovech u pobřeží Ekvádoru, měly pravděpodobně největší podíl vlivu na jeho myšlenky.

Na těchto ostrovech našel nejneobvyklejší sbírku organismů – obrovské želvy a leguány, neobvyklé rostliny, hmyz, plazy a mnoho druhů pěnkav. Pěnkavy ho obzvláště zajímaly, jelikož tito ptáci jsou normálně semenožraví, ale přizpůsobili své stravovací návyky a stali se hmyzožravci, tak jako jiné druhy ptáků, například pěnice, které se ale na Galapágách nevyskytují. Drobné změny ve vzhledu a zvycích pěnkav vyvolaly u Darwina evoluční myšlenky a vedly ho v roce 1837 k vytvoření prvních zápisků o transmutaci druhů.

Darwinovi se to zdálo jako rozumné vysvětlení, že organismy na ostrovech byly v průběhu času transformovány, a že nové struktury a návyky se časem vyvinuly. Ovšem mechanismus pro transformaci druhů nebylo tak snadné vysvětlit, jako pouze předpoklad, že taková transformace skutečně nastala. Je třeba poznamenat, že svět tehdy neměl znalosti o genetické vědě. Gregor Mendel (1822-1884), otec genetiky, byl současníkem Darwina, ale jeho dílo nebylo známé celému světu a pro Darwina bylo v té době nedostupné.

Přečtěte si o evolucionistovi Jean-Baptiste Lamarck v článku Lamarck navrhuje přirozený výběr, nebo také o myšlenkách Aristotela či Platóna o původu života v článku Vzestup evolučního myšlení.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Názor, že můžeme použít současné rychlosti geologických změn (např. rozpad uhlíku), abychom stanovili, co se stalo v minulosti, za předpokladu, že se tyto rychlosti a podmínky nikdy nezměnily.
Názor, že zemi postihla náhlá globální přírodní katastrofa. Tento názor je v souladu s biblickou zprávou o potopě.
Fosílie uchované v kamenných vrstvách, které vědci používají ke studiu historie života.
Tvar a rysy povrchu planety.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa