Kategorie - Evoluce vs Stvoření

Aminokyseliny

I kdyby se bílkoviny samy nějak vytvořily, pak by k tomu, aby mohly být užitečné pro život, musely obsahovat nejen správný typ aminokyselin, ale dané...

Problém kyslíku

Vědci se shodují na tom, že pokud mělo dojít k nahromadění organických molekul, nesměl být v prvotní atmosféře Země přítomen žádný volný kyslík. Bez...

Prvotní atmosféra

Ve dvacátých letech minulého století přišli ruský biochemik Alexandr Ivanovič Oparin (1894–1980) a anglický genetik John B. S. Haldane (1892–1964)...

Evoluce člověka

Existují konkrétní důkazy o evoluci lidí? Můžeme považovat prehistorické kosti opic za kosti našich předků? Možná je Stvoření teorií, která stojí za...

Svět po potopě

Představte si svět, jak jej popisuje Bible, že byl při Stvoření: krásný a dokonalý. Co se stalo? Jak musel vypadat po potopě?

Co říkají fosilní útesy?

Korálové útesy jsou údajně nejstarší žijící komunity na světě. Pokud je to tak, co se od nich můžeme naučit? Objevíme důkazy o evoluci nebo o...

Důvody zániku

Pokud je teorie evoluce správná, proč ročně více druhů ztrácíme, než získáváme?

Biblická potopa

V průběhu celé historie došlo k různým přírodním katastrofám jako je: zemětřesení, hurikány, tornáda. Je možné, že svět jednou mohl být zničen...

Dinosauři a potopa

Dinosauři nás zaujali již od objevu jejich prehistorických kostí. Díky těmto nálezům se můžeme dozvědět více o tom, jaké podmínky na Zemi panovaly za...

Fosílie jako důkaz potopy

Bylo třeba milionů let k uskutečnění změn, které formovaly současnou situaci na naší planetě? Nebo snad mohlo k těmto změnám dojít během krátkého...

Superrychlá evoluce

Jak evolucionisté vysvětlují Kambrijskou explozi? Je vůbec možné, že by se nejednalo o stvoření podle Genesis?

Evoluční posloupnosti

Dokonce i evolucionisté přiznávají, že rodokmeny a pořadí evoluce je založeno na spekulacích, nikoliv na důkazu fosilních záznamů. Řád evoluce...

Evoluce Koně

Podle teorie evoluce je větší počet prstů znakem evolučního vývoje. Pokud ano, co kůň?

Uspořádání fosilního záznamu

Víra, že zvířata se vyvíjela od jednoduchých až po složité, je mylnou představou. Fosilní záznam neukazuje žádná jednoduchá zvířata. Důkazy ve...

Tyrannosaurus rex - By Copyright © 2005 David Monniaux - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=494543

Fosilní záznam

Co nám ukazuje fosilní záznam? Jedná se pouze o náhody nebo o jasně definovanou vědu, z které můžeme něco pochopit? Jak do tohoto zapadá evoluční...

Rychlá proměna

Zdá se, že proměna organismu v průběhu času je důkazem spíše úpadku než než evoluce. Ale co nám k tomu řekne rychlá transformace?

Důkazy o Stvoření

Tento článek předkládá důkazy o tom, že Bůh je Stvořitelem všech věcí. Jako důkazní materiál využívá některé součásti přírody, jako je genom, buňka a...

Nedokonalá planeta

Pokud Bůh vytvořil vše tak dokonalé, proč je zde tolik problémů? Jsou trny a plevele výsledkem adaptování nebo výsledkem změn ve stvoření?

Měkké skalní vrstvy

Pokud by skutečně existovala celosvětová potopa, tento důkaz by měl na ni poukázat. Plasticita skalních vrstev Podle katastrofického modelu povodně...

Radiokarbonová metoda datování

Radiometrické datování je technika používaná k určování stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů...

Stáří Země

Co nám věda skutečně říká o stáří Země? Jsou v současnosti používané metody spolehlivé?

Hubbleovy předpoklady

Edwin Hubble byl klíčovou osobou při vytváření teorie velkého třesku. Jak ke svým závěrům dospěl?

Jak vznikl vesmír?

Jaký byl počátek vesmíru? Je jeho existence výsledkem velkého třesku, nebo je výtvorem Stvořitele?

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »