Úvod > Biblické lekce > Lekce 24 – Principy zdraví

Lekce 24 – Principy zdraví

Když vírou přijmeme Krista, zakusíme nové narození. Přijmeme nový život a staneme se příbytkem pro Ducha svatého. Objevují se nové myšlenky, nové nápady, nové touhy a nová břemena. Dochází k výměně našeho starého způsobu myšlení za jiný, vytvořený Bohem. On nejen obnovuje naše myšlení, ale je také návrhářem našich těl. A protože nyní „bydlí“ v nás, je důležité zachovat si tělo, které pro nás stvořil. Znovu se podíváme do Bible, aby nás vedla, jak si máme udržet zdravé tělo.

 1. Co řekl Bůh Izraelitům, aby se vyhnuli nemoci?
 2. Jaká požehnání by měl izraelský národ, kdyby se řídil Božími radami?
Poznámka: Žádná nemoc by se jich ani nedotkla, protože následováním Božích nařízení by si udrželi dobré zdraví a stejně tak by obdrželi všechna ostatní požehnání. Bůh se zajímá o zdraví svého lidu.
 1. Proč máme pozorně pečovat o naše těla?
Poznámka: Boží moudrost v péči o naše těla se nedá srovnat s „moudrostí tohoto světa.“ Protože naše těla vytvořil, ví nejlépe, jak je udržovat.
 1. Co dal Stvořitel původně lidem k jídlu?
Poznámka: Tato strava se skládala z obilovin, ořechů, ovoce, bylinek a zeleniny. Maso nebylo součásti jídelníčku lidí, až teprve po potopě.
 1. Na jaké dvě třídy rozdělil Bůh zvířata, když je poslal do Noemovy archy?
Poznámka: V původním Božím plánu pro nás byla tedy rostlinná strava. Po potopě, kdy byl této stravy nedostatek, Bůh dovolil člověku jíst také zvířata, avšak neurčil k jídlu všechny. Věděl jsi o tom, že Bůh nám dává kompletní návod k roztřídění zvířat k jídlu na „čisté a nečisté“?
 1. O kterých zvířatech Bůh říká, že jsou „čistá“ a vhodná k jídlu?
Poznámka: Po potopě Bůh dovolil člověku jíst maso, ale konkrétně dal najevo, která zvířata jsou poživatelná.
 1. Jak můžeme určit, zda je zvíře čisté nebo nečisté?
 2. Která konkrétní zvířata uvádí Bůh jako nevhodná k jídlu?
 3. Které ryby jsou Bohem považované za vhodné k jídlu?
Poznámka: Většina mořských zvířat, která jsou zakázána, pojídají mrtvoly nebo odpad oceánu. Vepři jsou také mrchožrouti. Ve skutečnosti je podle pitvy vysoké procento lidských těl nakaženo trichinelózou.

Když v polovině padesátých let 19. stol. vznikala církev adventistů sedmého dne, její pracovníci často onemocněli a umírali mladí. Celkový jídelníček v těchto dnech byl dost špatný. Zatímco se modlili, zdálo se, že Bůh je vede k zdravým zásadám obsažených v Bibli. Výsledkem je, že církev dnes provozuje největší systém zdravotní péče na světě. V porovnání s ostatními křesťanskými společenstvími, je prokázáno, že adventističtí muži žijí o 8-9 let a ženy o 7,5 let déle. Asi polovina jsou vegetariáni. Je vždy moudré řídit se Božími principy, abychom žili hojnější a zdravější život.

 1. Co učí Bible o alkoholických nápojích? ;
Poznámka: Výzkumy zřetelně prokázaly, že dokonce „střídmé“ pití ničí tisíce mozkových buněk. To ovlivňuje svědomí, rozum a úsudek a my je potřebujeme udržet jasné, protože skrze naši mysl Bůh s námi promlouvá.
 1. Jaká zásada může být použita ve všech oblastech zdraví a křesťanského života? ;
 2. Jakou učinili farizeové chybu týkající se zdravotních praktik a zvyků?
Poznámka: Zabývali se více těmito vnějšími projevy než svým vztahem k Bohu a k lidem. Velice pečlivě „cedili komára“ ve svém jídle, aby ho nesnědli, ale Ježíš považoval jejich hříšné, pyšné způsoby jako „polykání velblouda“.

Závěr: Jsou zde dva principy. Jeden je, že ať cokoliv děláš, dělej to pro Boží oslavu. Druhý je být polapen do pasti tím, že se soustředím na vnější zvyky a projevy na úkor „srdečních záležitostí“. Bůh Tě bude stále přesvědčovat a provázet ve Tvém vztahu s Ním. Tvou částí je dovolit Mu, aby Tě vedl.

25 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlébu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc.
15 Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc. Žádnou ze zlých chorob Egypta, které jsi poznal, nevloží na tebe, ale dá je na všechny, kdo tě nenávidí.
16 Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? 17 Ničíli někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť Boží svatyně je svatá, a tou svatyní jste vy. 18 Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. 19 Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím. Vždyť je napsáno: “On chytá moudré v jejich chytráctví.” 20 A opět: “Pán zná myšlenky moudrých a ví, že jsou marné.”
29 A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.
Potopa
1 Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. 2 Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho samici.
Čistá a nečistá zvířata
3 Nejez nic ohavného. 4 Toto jsou zvířata, která budete jíst: býka, ovce a kozy, 5 jelena, gazelu, srnce, divokou kozu, antilopu, divokou ovci a horskou kozu,
6 tedy všechna zvířata, která mají rozdělená kopyta, obě kopyta zcela rozdvojená, přežvýkavce mezi zvířaty. Ty jezte.
7 Z přežvýkavců a těch, kteří mají rozdělená, rozdvojená kopyta, však nejezte tyto: velblouda, zajíce a damana, protože jsou to přežvýkavci, ale kopyta rozdělená nemají. Jsou pro vás nečistí. 8 Ani vepře, neboť má kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje. Je pro vás nečistý. Jejich maso nejezte a jejich zdechlin se nedotýkejte.
9 Ze všeho, co je ve vodě, jezte toto: Všechno, co má ploutve a šupiny, jezte, 10 a všechno, co nemá ploutve a šupiny, nejezte. Je to pro vás nečisté.
1 Víno je posměvač, pivo je výtržník; každý, kdo se jím dává zavést, není moudrý.
29 Komu běda? Komu žal? Komu sváry? Komu stěžování? Kdo má bezdůvodné modřiny? Kdo má kalný zrak? 30 Ti, kdo prodlévají u vína, přicházejí ochutnat míšené víno. 31 Nedívej se na víno, jak je rudé, jak jiskří v poháru a hladce klouže dolů. 32 Nakonec uštkne jako had, kousne jako zmije. 33 Tvoje oči uvidí divné věci a tvé srdce bude mluvit obojace.
19 Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? 20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.
31 Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě.
23 “Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. 24 Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »